Főoldal

 

A Római levél értelmezése

Az ortodox teológiában, a reneszánszban, a reformáció korában

és a mai biblia tudományban.

 

A konferencia időpontja: 2017. augusztus augusztus 28-30.

A konferencia helyszíne: Szeged, a Dóm altemplomában található kiállító és konferencia centrum.

A jelentkezési határidő 2017. május 1.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE). Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2016-os Biblikus konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

 

01

Akiyama Manabu (J)

Tsukuba

Az „értelmes istentisztelet” (Róm 12,1) összevetése a „felszentelés”-sel (Jak 2,21)

02

Barščevski Taras (HO)

Zagabria

A római levél használata az ünnepi evangéliumok didaktikájában Zabludiv del 1568-1569 és Cirillo Trankvilion-Stavrovetskyj del 1619 értelmezésében.

03

Benyik György (H)

Szeged

Ábrahám a Biblián belüli értelmezésben és a Római levélben.

04

Cifrák Mario (HO)

Zagabria

„Kik a gyengék a hitben” (Róm 14,1)? Kapcsolat a Róm 14 és 1 Kor 8 között.

05

Cosmin Pricop (Ro)

Bucharest

Aranyszájú Szent János – mert ő jobban képviseli az ortodox nézőpontot másoknál.

06

Czire Szabolcs (Ro)

Kolozsvár

A megigazulás, mint kulcs fogalom a reformáció történetében és hatása a történeti Jézus-kutatásra.

07

Csernai Balázs (H)

Győr

„Pál, Krisztus Jézus szolgája“ (Róm 1,1)

Szent Pál Apostol bemutatkozása a Rómaiakhoz írt levelében

08

Horváth Endre (SR)

Szabadka

"A teremtett világ reménysége a Róm 8,19-25 szerint"

09

Ioniță Alexandru (RO)

Sibiu

Róm 9-11 a patrisztikus és ortodox értelmezésben: Áttekintések és perspektívák a páli szövegek kutatásában.

10

Kocsis Ime (H)

Budapest

Karizmák a Róm 12,6-8

11

Kókai Nagy Viktor (H)

Debrecen, Komarno

A predestinációról

12

Kormos Erik (H)

Budapest

Farizeusi exegetikai módszerek a Római levélben (Róm 2,12)

13

Kovács F. Zsolt (RO)

Nagyvárad

A jót követni akaró, de nem tudó (keresztény?) ember a Róm 7,14-25 alapján - összkeresztényi probléma.

14

Kránitz Mihály (H)

Budapest

Pál köszöntései és kapcsolatrendszere (Róm 16, 1-24)

15

Marjovszky Tibor (H)

 

Debrecen

A közös szimbólumok nyomában: Az olajfa metaforikus értelmezése, részletek a hagyományos zsidó irodalomból.

16

Martin Meiser (D)

Wuppertal – Saarbrücken

Antropológia a Galata és Római levélben

17

Martos Levente Balázs (H)

Győr

A teológiai ökológia alapítása a Róm 8? Isten gyermekeinek szolidaritása a teremtéssel.

18

Oláh Zoltán (RO)

Gyulafehérvár

„...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” (Róm 11,18b). A Római levél szerepe a zsidó–keresztény párbeszédben

19

Raczynski-Rozek, Maciej (PL)

Varsó

Róm 12,4-8: Az egyház lelki, vagy krisztológiai koncepciója? Lehetséges, hogy a „vir probati” vezessék az eucharisztia ünneplését?

20

Schimanowski Gottfried (D)

Tübingen

„Sola fides“a Róm 3,28 és a reformációs gondolat 2017-ben exegetikai szempontból.

21

Szécsi József (H)

Budapest

Ósz idézetek a Római levélben

22

Wittkowsky Vadim (D)

Berlin

Róm 1,18-32 és a zsidó szent szövegek szerepe az Ősegyházban.

 

 

 

Aug 28 hétfő /Monday

Aug 29. Kedd/ Tuesday

Aug 30 Szerda /Wednesday

 

7

Reggeli/ Breakfast

Reggel / Breakfast

Reggeli / Breakfast

 

8

Laudes és kávé

Laudes és kávé

Laudes és kávé

 

9

 

7 Akijama M 8

Kránitz M

Vita / Discussion

19. Schimanowski G.

Szabad hely

   Vita / Discussion

 

10

 

9 – Barscevski T

10 Kovács F. Zsolt

Vita / Discussion

20- Raczynski-Rozek, M

21 Szécsi J

Vita / Discussion

 

11

Arany Biblia megbeszélés

Szünet

Szünet

 

12

 

11 Cosmin P

12 Czire Sz.

Discussion

22 Wittkowsky V. 

23 Kocsis

Vita / Discussion

 

13

Ebéd /Lunch

13 Gruber M.

14 Csernai B.

Workshop

 – Zárás clousing ceremony

 

14

Nyitás

Lunch

Lunch

 

15

1 Horváth E.

2 Kókai-Nagy

Vita/ Discussion

15 Martos L.B.

16 Marjovszky T.

Vita- Discussion

Kuratóriumülés/ Advisor Bord

 

16

3 Cifrák. M / M. Prsa

4 Benyik Gy,   Vita / Discussion

17 Meiser M.

18. Kormos Vita / Discussion

Program 2018

 

17

 – szünet

Szünet

Elutazás / Departur

 

18

5 Ionita A.

6 Olah Z

Discussion

Workshop

 

 

19

 Workshop

19,30 Koncert Szegedi Dómban, Gilka díj átadás/ Concert Gnilka Gala

 

 

20

Vacsora /Dinner

21. Fogadás /Reception