Főoldal

Konferencia kötetek megtekintéséhez kattinson ide!


A 30. Nemzetközi Biblikus Konferencia összegzése (MP3)

Tráser László interjúja Dr. Benyik György teológus professzorral,
a 30. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Biblikus Konferenciáról. (MP3)


Hangzó Biblia (Ószövetség) - Feliratkozás hangfelvételre (Google táblázat)


Előadások összefoglalói több nyelven: SZNBK 2019 - Absztrakt (PDF)

Martin Meiser előadása magyarul (Word)

 


Jelentkezés előadásra (Google táblázat)

Erény vagy kötelesség

A konferencia időpontja: 2019. augusztus 26-28.

A konferencia helyszíne: Szeged, Dóm, Látogatóközpont

Jelentkezési határidő előadóknak: 2019. május 1.

Jelentkezési határidő vendégeknek 2019. augusztus 1.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE),

Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

 

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata óta (1789), illetve a II. világháború borzalmai ihlettek ENSZ Egyetemes Emberi Jogok nyilatkozata óta (1948), általánossá vált Európában az Istentől független társadalomról és kötelességektől független személyi jogokról gondolkodni. Az antik világban, a zsidóság és a kereszténység közösségeiben ugyan hierarchikus társadalomról beszélünk, de Isten előtti felelősség, erények és a kötelességek oktatása és vallás szankcionálása általános volt. Mivel ezek megfelelő gyakorlása a társadalom és a közösségi élet minőségét alapvetően meghatározzák. A lelkiismeret vagy a szív tisztasága, a kultuszban részvétel és a szentségek vételének feltételei, Isten előtti személyes spirituális felelősség az egész társadalom számára fontos volt. „Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.” (1Kor 11,29).

Platón az Állam c. művében négy kardinális erényt határoz meg: igazságosság, mértékletesség, bátorság, bölcsesség. Úgy vélte "A jó emberek politika-kerülésének az az ára, hogy náluk hitványabbak uralkodnak felettük." Teológiai erényeknek a hit, remény, szeretet vallásos megalapozása szintén fontos volt az antik világban.

 Ezeknek az erényeknek, vagy morális kategóriáknak egy-egy konkrét bibliai vagy antik szövegpéldán, avagy szerzőn keresztüli tanulmányozására hívom az klasszikafilológusokat, zsidó és keresztény teológusokat és patrisztikával foglalkozó szakembereket. Kérjük, hogy a nyomtatásra szánt szövegben a vonatkozó szakirodalmat is közöljék lábjegyzetben.

A konferenciára jelentkezés előadóknak az előadás címének magyar és német/angol megadásával e-mailben, vagy a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján http://www.sznbk1988.hu/hu található Google táblázatba feliratkozással lehet, legkorábban 2019 Január 30-tól, legkésőbb 2019. május 1-ig.

Kérjük, hogy minden előadó legkésőbb 2019. június 15-ig az előadásának magyar és idegen nyelvű (német/angol) összefoglalóját is küldjék meg az Email címemre max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét (két nyelven) és a forrás szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferencián a díszelőadásokat/plenáris előadásokat leszámítva egy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek.

A konferencián magyarul is lehet előadni, de akkor német vagy angol bő összefoglalóról, vagy lábjegyzet nélküli szövegről az előadónak kell gondoskodni. Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni angol/német nyelven. Az írott tanulmány terjedelme 25-30.000 karakter szóközökkel. A magyar nyelvű előadás szövegét és az összefoglalókat a konferencia honlapjára feltesszük. http://www.sznbk1988.hu/hu

 

A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2019. november 26.

Akik először lesznek a konferenciánk előadói, azok rövid tudományos életrajzukat (max. 5000 karakter) is küldjék meg, vagy ha ilyen található az interneten, ennek linkjét adják meg) a három legfontosabb publikációjuk (könyv) megjelölésével együtt. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

A héber, görög, szír stb. szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük, az előadás szövegében közölni. 2019. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

            Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást biztosítunk, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt. Az előadók kísérő személyére az ingyenes vendéglátás automatikusan nem vonatkozik. A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók/ teológushallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetőséget biztosítunk.

Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2019. május 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében legkésőbb 2019. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

 

Szeged, 2018. november 09.

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója
benyik.gyorgy@gmail.com

 


Magyar Kurir: Szécsi József kapta idén a neves biblikusról, Joachim Gnilkáról elnevezett díjat

Heti Közélet: 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

Heti Közélet: A Gnilka-díj átadása

Előadások összefoglalói több nyelven SzNBK 2018 (Word)

Klaus Berger (D) (Word) - Klaus Berger (HUN) (Word)

Udo Schnelle: Az Újszövetség, mint a hellenizmus része (Előadás) (Word)

Udo Schnelle: Das Neue Testament als Teil des Hellenismus (Vortrag) (Word)

Sajtó levél (Word) - Előadók bemutatása (Word)

 

 

 

A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2018. november 26.

Akik először lesznek a konferenciánk előadói, azok rövid tudományos életrajzukat (max. 5000 karakter) is küldjék meg, vagy ha ilyen található az interneten, ennek linkjét adják meg) a három legfontosabb publikációjuk megjelölésével. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

A héber, görög, szír stb. szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük, az előadás szövegében közölni. 2018. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást biztosítunk, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt. Az előadók kísérő személyére az ingyenes vendéglátás automatikusan nem vonatkozik. A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetséges.

Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2018. május 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében legkésőbb 2018. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

 

Szeged, 2017-11-04

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója


A Magyar Kurir cikke