Királyok 2. könyve

Királyok 2. könyve

Felolvasók: Budapesti Unitárius Egyházközség
Koordinátor: Czire Szabolcs

Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a Budapesti Unitárius Egyházközségben készült 2019. augusztusában

2Kir 1,1-9
2Kir 1,10-17
2Kir 1,18-2,6 - Illés utóda, Elizeus 1
2Kir 2,7-14 - Illés utóda, Elizeus 2
2Kir 2,15-25 - Elizeus két csodatette
2Kir 3,1-15 - Jorám uralmának első szakasza Izraelben (852–841) - Izrael és Júda hadat visel Moáb ellen 1
2Kir 3,15-27 - Izrael és Júda hadat visel Moáb ellen 2
2Kir 4,1-17 - Az özvegy olaja - A sunemi asszony és fia 1
2Kir 4,18-37 - A sunemi asszony és fia 2
2Kir 4,38-5,8 - A mérgezett étel - A kenyérszaporítás - Naamán meggyógyítása 1
2Kir 5,9-27 - Naamán meggyógyítása 2
2Kir 6,1-23 - Az elveszett és megkerült fejsze - Elizeus egy egész arám csapatot elfog
2Kir 6,24-7,2 - Éhínség az ostromlott Szamáriában - Elizeus megjövendöli a megpróbáltatás végét
2Kir 7,3-8 - Az elhagyott arám tábor
2Kir 7,9-20 - Az ostrom és az éhínség vége
2Kir 8,1-15 - A sunemi asszony további története - Elizeus és a damaszkuszi Hazael
2Kir 8,16-29 - Jorám uralma Júdában (848–841) - Achaszja uralma Júdában (841)
2Kir 9,1-16 - Elizeus egy tanítványa fölkeni Jehut királlyá - Jehut kikiáltják királlyá - Jehu előkészületei a hatalom átvételére 1
2Kir 9,17-26 - Jehu előkészületei a hatalom átvételére 2 - Jorám meggyilkolása
2Kir 9,27-10,3 - Achaszja meggyilkolása - Izebel meggyilkolása - Vérfürdő Izrael királyi családjában 1
2Kir 10,4-17 - Vérfürdő Izrael királyi családjában 2 - Vérfürdő Júda fejedelmei közt - Jehu és Jonadáb
2Kir 10,18-36 - Vérfürdő Baál hívei közt - Baál templomának lerombolása - Jehu uralma Izraelben (841–814)
2Kir 11,1-14 - Atalja története (841–835) 1
2Kir 11,14-12,8 - Atalja története (841–835) 2 - Joás uralma Júdában (835–796) 1
2Kir 12,9-22 - Joás uralma Júdában (835–796) 2
2Kir 13,1-13 - Joachász uralma Izraelben (814– 798) - Joás uralma Izraelben (798–783)
2Kir 13,14-25 - Elizeus halála - Győzelem az arámok fölött
2Kir 14,1-15 - Amacja uralma Júdában (796–781) 1
2Kir 14,16-29 - Amacja uralma Júdában (796–781) 2 - II. Jerobeám uralma Izraelben (783– 743)
2Kir 15,1-16 - Uzija uralma Júdában (781–740) - Zacharja uralma Izraelben (743) - Sallum uralma Izraelben (743)
2Kir 15,17-31 - Menachem uralma Izraelben (743– 738) - Pekachja uralma Izraelben (738–737)
2Kir 15,32-16,9 - Jotam uralma Júdában (740–736) - Acház uralma Júdában (736–716) 1
2Kir 16,10-17,6 - Acház uralma Júdában (736–716) - Hósea uralma Izraelben (732–724) - Szamária elfoglalása (721)
2Kir 17,7-23 - Izrael pusztulásának okai
2Kir 17,24-40 - A szamáriaiak eredete
2Kir 17,41-18,12 - Hiszkija uralmának kezdete (716–687) - Megemlékezés Szamária elfoglalásáról
2Kir 18,13-25 - Szancherib hadjárata - A főpohárnok megbízatása 1
2Kir 18,26-37 - A főpohárnok megbízatása 2
2Kir 19,1-19 - Izajás próféta - A főpohárnok visszatérése - Szancherib levele
2Kir 19,20-37 - Izajás közbelépése - Szancherib veresége és halála
2Kir 20,1-19 - Hiszkija betegsége és fölépülése - Merodach-Baladan küldetése
2Kir 20,20-21,9 - Hiszkija uralmának vége - Manassze uralma Júdában (687–642) 1
2Kir 21,10-26 - Manassze uralma Júdában (687–642) 2 - Ámon uralma Júdában (642–640)
2Kir 22,1-10 - Jozija uralmának (640–609) kezdete - A törvénykönyv megtalálása
2Kir 22,11-20 - Hulda prófétaasszony
2Kir 23,1-14 - A törvény ünnepélyes felolvasása - A törvény ünnepélyes felolvasása
2Kir 23,15-27 - Vallási megújulás északon - A húsvét ünnepe - A vallási tisztogatás befejezése
2Kir 23,28-37 - Jozija uralmának vége - Joachász uralma Júdában (609) - Jojakim uralma Júdában (609–598) 1
2Kir 24,1-17 - Jojakim uralma Júdában (609–598) 2 - Jojachin uralmának kezdete (598) - Az első elhurcolás
2Kir 24,18-25,12 - Cidkija uralmának kezdete Júdában (598–587) - Jeruzsálem ostroma - Cidkija elszakadt Bábel királyától - Jeruzsálem meghódítása és kifosztása - A második elhurcolás 1
2Kir 25,13-21 - Jeruzsálem meghódítása és kifosztása - A második elhurcolás 2
2Kir 25,22-29 -Júda helytartója, Gedalja - Kegyelem Jojachin királynak