Apostolok Cselekedetei

Az Apostolok Cselekedetei

Felolvasók: csíksomlyói és környékbeli hívek
Felvételvezető és hangtechnikus: Pál Gellért
Koordinátor: Erdély Imre és Tamás Levente
A felvétel az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában készült 2016 decemberében és 2017 januárjában.

ApCsel 1,1-3 Előszó
ApCsel 1,4-26 Jézus mennybemenetele - Mátyás megválasztása
ApCsel 2,1-12 A Szentlélek eljövetele
ApCsel 2,14-36 Péter beszéde
ApCsel 2,37-47 A beszéd hatása - A jeruzsálemi egyház élete
ApCsel 3,1-26 A sánta koldus meggyógyítása - Péter beszéde
ApCsel 4,1-22 Péter és János a főtanács előtt
ApCsel 4,23-37 A hívek imája - A jeruzsálemi hívők élete
ApCsel 5,1-16 Ananiás és Szafira - Az apostolok működése Jeruzsálemben
ApCsel 5,17-33 Az apostolok a főtanács előtt
ApCsel 5,34-42 Gamáliel beszéde
ApCsel 6,1-15 A szerpapok kiválasztása - István elfogatása
ApCsel 7,1-29 István beszéde 1
ApCsel 7,30-60 István beszéde 2
ApCsel 8,1-25 A jeruzsálemi üldözés - A szamáriaiak megtérése
ApCsel 8,26-40 Az etiópiai tiszt megtérése
ApCsel 9,1-19 Saul megtérése
ApCsel 9,19-43 Saul első ténykedése - Szent Péter működése
ApCsel 10,1-23 Kornéliusz látomása - Péter látomása - Kornéliusz emberei Péternél
ApCsel 10,23-48 Péter Kornéliusznál - Péter beszéde - Kornéliusz megkeresztelkedése
ApCsel 11,1-18 Péter igazolja eljárását
ApCsel 11,19-30 Az egyház megalakítása Antióchiában
ApCsel 12,1-25 Heródes üldözi a keresztényeket - Heródes halála
ApCsel 13,1-12 Barnabás és Saul kiválasztása - Saul Ciprus szigetén
ApCsel 13,13-52 A pizidiai Antióchiában
ApCsel 14,1-28 Pál Ikóniumban - Pál Lisztrában - Pál visszatér Antióchiába
ApCsel 15,1-35 Vita Antióchiában - Az apostoli zsinat - A határozatok kihirdetése
ApCsel 15,36-16,10 Pál elindul második útjára - A kis-ázsiai út
ApCsel 16,11-24 Pál Filippibe érkezik - Pál és Szilás bebörtönzése
ApCsel 16,25-40 Pál és Szilás kiszabadulása
ApCsel 17,1-9 Pál Tesszalonikában
ApCsel 17,10-21 Pál Bereában - Pál Athénban
ApCsel 17,22-34 Pál beszéde az Areopáguszon
ApCsel 18,1-17 A korintusi egyház alapítása - Gallió prokonzul előtt
ApCsel 18,18-28 Visszatérés Antióchiába - A harmadik út
ApCsel 19,1-22 Pál Efezusba utazik - Pál efezusi működése
ApCsel 19,23-40 Demeter lázadása
ApCsel 20,1-12 Pál Macedóniába utazik - Pál Troászban
ApCsel 20,13-38 Pál Milétuszban
ApCsel 21,1-26 Milétuszból Cezáreába - Pál Jeruzsálemben
ApCsel 21,27-40 Pál elfogatása
ApCsel 22,1-21 Pál beszéde a jeruzsálemi zsidókhoz
ApCsel 22,22-23,11 Pál római polgárjogára hivatkozik - Pál a főtanács előtt
ApCsel 23,12-35 Összeesküvés Pál ellen - Pált Cezáreába viszik
ApCsel 24,1-21 Pált vádolják Félix előtt - Pál védekezése
ApCsel 24,22-25,12 Pál cezáreai fogsága - Pál Fesztusz előtt
ApCsel 25,13-27 Agrippa király Fesztusznál - Pál Agrippa király előtt
ApCsel 26,1-32 Pál beszéde Agrippa király előtt
ApCsel 27,1-13 Hajón Rómába - Pál figyelmeztetése
ApCsel 27,14-32 A hajó viharba kerül - Pál bátorító szavai - A hajósok menekülési kísérlete
ApCsel 27,33-44 Utolsó órák a hajón - A hajótörés
ApCsel 28,1-15 Málta szigetén - Pál máltai működése - A hajóút Rómába
ApCsel 28,16-31 Pál Rómában