Krónikák 1. könyve

Krónikák 1. könyve

Felolvasók: a Váci Egyházmegye hívei
Koordinátor: Péntek Zsolt
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel 2020. decemberében készült.

1Krón 1,1-23 - I. A DÁVIDRA IRÁNYULÓ CSALÁDFÁK - 1. ÁDÁMTÓL IZRAELIG: A három főcsoport - A kamiták - A szemiták
1Krón 1,24-54 - Szemtől Ábrahámig - Az izmaeliták - Izsák és Ézsau - Szeir - Edom királyai - Edom törzsfőnökei
1Krón 2,1-24 -  2. JÚDA: Izrael fiai - Júda utódai - Dávid ősei - Kaleb
1Krón 2,25-55 - Jerachmeel - Kaleb - Hur
1Krón 3,1-24 - 3. DÁVID HÁZA: Dávid fiai - Júda királyai - A királyi család a fogság után
1Krón 4,1-20 - 4. A DÉLI TÖRZSEK: Hur - Asechur - Kelub
1Krón 4,21-43 - Sela - Simeon
1Krón 5,1-22 - 5. A JORDÁNON TÚLI TÖRZSEK: Ruben - Joel - Lakóhelyük - Gád
1Krón 5,23-41 - Manassze fél törzse - 6. LÉVI: A főpapok családfája
1Krón 6,1-32 - Lévi utódai - Az énekesek
1Krón 6,33-45 - A többi levita - Áron utódainak lakóhelye
1Krón 6,46-66 - A többi levita lakóhelye
1Krón 7,1-13 - 7. AZ ÉSZAKI TÖRZSEK: Isszachár - Benjamin
1Krón 7,14-29 - Naftali - Manassze - Efraim
1Krón 7,30-8,5 - Áser - 8. BENJAMIN ÉS JERUZSÁLEM: Benjamin utódai
1Krón 8,6-14 - Gebában - Moábban - Onóban és Ludban - Ajalonban
1Krón 8,14-40 - Jeruzsálemben - Gibeonban - Saul és családja
1Krón 9,1-13 - Jeruzsálem, a szent város 1
1Krón 9,14-34 - Jeruzsálem, a szent város 2
1Krón 9,35-10,13 - 9. SAUL, DÁVID ELŐDJE: Saul családfája - Saul halála
1Krón 10,14-11,9 - II. DÁVID ÉS A TEMPLOMI ISTENTISZTELET MEGSZERVEZÉSE - 1. DÁVID KIRÁLYSÁGA: Dávid fölkenése - Jeruzsálem meghódítása
1Krón 11,10-21 - Dávid vitéz emberei 1
1Krón 11,22-47 - Dávid vitéz emberei 2
1Krón 12,1-23 - Dávid első hívei 1
1Krón 12,24-41 - Dávid első hívei 2 - A katonák, akik Dávidot királlyá tették
1Krón 13,1-14 - A szövetség ládáját elhozzák Kirjat-Jearimból
1Krón 14,1-17 - Dávid Jeruzsálemben; palotája és gyermekei - A filiszteusok legyőzése
1Krón 15,1-21 - 2. A SZÖVETSÉG LÁDÁJA DÁVID VÁROSÁBAN: Az átvitel előkészítése 1
1Krón 15,22-29 - Az átvitel előkészítése 2 - Az átvitel szertartása
1Krón 16,1-19 - A leviták szolgálata a láda körül 1
1Krón 16,20-43 - A leviták szolgálata a láda körül 2
1Krón 17,1-15 - Nátán próféta
1Krón 17,16-27 - Dávid imája
1Krón 18,1-17 - Dávid győzelmei - Dávid tisztjeinek hőstettei 1
1Krón 19,1-10 - Dávid tisztjeinek hőstettei 2
1Krón 19,11-20,4 - Dávid tisztjeinek hőstettei 3
1Krón 20,5-21,6 - Dávid tisztjeinek hőstettei 4 - III. A TEMPLOMÉPÍTÉS ELŐZMÉNYEI: A népszámlálás
1Krón 21,7-17 - A pestis és a megbocsátás
1Krón 21,18-30 - Az oltár felállítása
1Krón 22,1-19 - A templomépítés előkészületei
1Krón 23,1-14 - A leviták beosztása és feladatai 1
1Krón 23,15-32 - A leviták beosztása és feladatai 2
1Krón 24,1-6 - A papok osztályai 1
1Krón 24,7-31 - A papok osztályai 2
1Krón 25,1-10 - Az énekesek 1
1Krón 25,11-31 - Az énekesek 2
1Krón 26,1-19 - A kapuőrök
1Krón 26,20-32 - A leviták további feladatai
1Krón 27,1-15 - A hadsereg szervezete és a kormányzás 1
1Krón 27,16-34 - A hadsereg szervezete és a kormányzás 2
1Krón 28,1-10 - Dávidnak a templomra vonatkozó rendelkezései 1
1Krón 28,11-21 - Dávidnak a templomra vonatkozó rendelkezései 2
1Krón 29,1-20 - A felajánlások 1
1Krón 29,21-30 - Salamon trónra lépése. Dávid halála