Rómaiaknak írt levél

A Rómaiaknak írt levél

Felolvasók: a Vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör tagjai és szimpatizánsai.
Felvételvezető és hangtechnikus: Bodócsi Zsolt
Koordinátor: Szabó-Hangya Teréz
A felvétel a Pannon RTV-nél készült Szabadkán 2017 januárjában.

Róm 1,1-17 Címzés, köszöntés, hálaadás
Róm 1,18-32 A pogányok rászorulnak a megigazulásra
Róm 2,1-24 Isten a zsidókat is megítéli
Róm 2,25-3,8 A zsidók vallási kiváltságai
Róm 3,9-31 A zsidók és a pogányok egyformán bűnösök - Megigazulás a Jézus Krisztusba vetett hitből
Róm 4,1-25 Ábrahám is a hitből igazult meg
Róm 5,1-21 Békesség Istennel - A bűn és a kegyelem szembeállítása
Róm 6,1-23 A keresztség Krisztus életében részesít
Róm 7,1-25 A törvény igája helyett a kegyelem segítsége - Az ember benső meghasonlottsága
Róm 8,1-18 Megszentelődés Krisztusban
Róm 8,19-39 A keresztény remény bizonyossága
Róm 9,1-16 A zsidó nép meghívása 1
Róm 9,17-33 A zsidó nép meghívása 2
Róm 10,1-21 A zsidó nép hitetlensége
Róm 11,1-21 Isten tervének végső kibontakozása 1
Róm 11,22-36 Isten tervének végső kibontakozása 2
Róm 12,1-21 Istennek tetsző élet
Róm 13,1-14 Engedelmesség a felsőbbség iránt - A szeretet a parancsok foglalata
Róm 14,1-23 Óvás a botránkozástól
Róm 15,1-13 Előzékeny szeretet
Róm 15,14-33 Személyes üzenetek
Róm 16,1-16 Üdvözletek és befejező intelmek 1
Róm 16,17-27 Üdvözletek és befejező intelmek 2

 

Pannon RTV