Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2020


 

Megnyitó (MP3)


Enghy Sándor előadása (MP3)


Benyik György előadása (MP3)


Kránitz Mihály előadása (MP3)


Balogh Gábor előadása (MP3)


Lukács Ottília előadáss (ENG) (MP3)


Kocsi György előadása (MP3)


Gootfried Schimanowski előadása (D) (MP3)


Antje Labahn előadása (D) (MP3)


Martin Meiser előadása (D) (MP3)


Szőnyi Etelka előadása és az ajándék könyv átadása Benyik György részére (MP3)

Martin Meiser laudációja Benyik Györgyről (D) (MP3)


Erős Katalin Renáta előadása (MP3)


Berzsenyi Emese előadása (D) (MP3)


Czire Szabolcs előadása (MP3)


Szuromi Szabolcs Anzelm előadása (ENG) (MP3)


Peres Imre előadása (MP3)


Fröhlich Ida előadása (MP3)


Bácskai Károly előadása (MP3)


Horváth Endre előadása (MP3)


Kormos Erik előadása (MP3)


Kocsis Imre előadása (MP3)


Csernai Balázs előadása (D) (MP3)


Virgil László előadása (ENG) (MP3)


MIchael Labahn előadása (D) (MP3)


Kókai-Nagy Viktor előadása (MP3)


Szécsi József előadása (MP3)


Kustár György előadása (MP3)


A Magyar Kurír tudósítása


Meghívó (PDF)

Összefoglalók (PDF)

Michael Labahn - A "Neue Wettstein"-ről – A vallástörténeti módszer bemutatása (HUN) (Word)

Akiyama Manabu János professzor előadása (HUN) (YouTube videó)

Oda Wischmeyer: Das Handbuch der Bibelhermeneutiken (D) (PDF)

Oda Wischmeyer: Koncepció és tapasztalatok – a Handbuch der Bibelhermeneutiken (HUN) (Word)

Laudatio für Prof. Dr. György Benyik - Martin Meiser, 25.08.2020 (D) (DOC)

Dr. Martin Meiser laudációja dr. Benyik Györgyről (HUN) (DOC)

 


Jelentkezés előadásra (Google táblázat)

Jelentkezési lap (Word) - Jelentkezési lap előadóknak (Word)

Eucharisztikus kongresszus (mp3)

Izsák (mp3)


Áldozat és rítus. Ábrahámtól Krisztusig.

A konferencia időpontja:
2020. augusztus 24–26.

A konferencia helyszíne:
Szegedi Dóm Látogatóközpont

Jelentkezési határidő:
Előadóknak: 2020. május 31., vendégeknek: 2020. augusztus 1.

A konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök,
Prof. Dr. Szuromi Szabolcs emeritus rektor (PPKE), Prof. Dr. Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja.

 

2020-ban Magyarországon rendezik meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, a protestáns egyházak ezzel párhuzamosan „Úrvacsora Konferenciát” szerveznek. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Ó- és Újszövetség-kutatókat, ókortörténészeket és patro-lógusokat vár a rítusok és áldozatok kultúrtörténetének bemutatatására.

Az előadásoknak konkrét szövegekhez kell kötődnie, és kérjük, hogy a téma másodlagos irodalmát is jelezzék a kutatók.

Három szekciót hirdetünk a témában:

1. Bibliai áldozatok és rítusok a közel-keleti vallási szokások fényében.

2. Jézus halálának értelmezése az újszövetségi iratokban.

3. Jézus utolsó vacsorája az újszövetségi és ókeresztény iratokban.

A konferenciára az előadás magyar és német/angol címének megadásával e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com), vagy a Konferencia honlapján – http://www.sznbk1988.hu/hu – 2019. június 5-től megtalálható Google táblázatba való feliratkozással lehet jelentkezni, 2019. június 6. és 2020. május 1. között.

Kérjük, hogy minden előadót különösen a magyar előadókat, hogy legkésőbb 2020. június 15-ig az előadásának magyar és idegen nyelvű (német/angol) összefoglalóját is küldje meg e-mailben max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét (két nyelven), a forrás-szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit. Az idegen nyelvű előadók elegendő, ha angolul, vagy németül küldik meg előadás címüket és az összefoglalót

A konferencián – a dísz-, illetve plenáris előadásokat leszámítva – egy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek. A konferencián magyarul is lehet előadni, de akkor német vagy angol nyelvű összefoglalóról, PowerPoint-bemutatóról vagy lábjegyzet nélküli szövegről az előadónak kell gondoskodni.

Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után (2021) tervezzük megjelentetni angol/német nyelven. Az írott tanulmány terjedelme 25–30.000 karakter szóközökkel. A magyar nyelvű előadás szövegét és az összefoglalókat feltesszük a konferencia honlapjára. A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2020. november 26.

A tanulmányokban a héber, görög, szír stb. szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük. A 2020. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Akik először lesznek konferenciánk előadói, azok küldjék meg rövid tudományos életrajzukat is (max. 5000 karakter), vagy ha megtalálható az interneten, annak linkjét adják meg, három legfontosabb publikációjuk (könyv) megjelölésével együtt. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

Előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az előadókat kísérő személyekre az ingyenes vendéglátás nem vonatkozik automatikusan. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2020. május 1-ig jelezni.

A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók/ teológushallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében érkezésük és távozásuk időpontját legkésőbb 2020. június 1-ig jelezzék.

Szeged, 2019-05-10

Dr. Benyik György
SZNBK igazgatója