János evangéliuma

Evangélium Szent János szerint

Felolvasók: Az Erdélyi Mária Rádió kolozsvári stúdiójának munkatársa és önkéntesei
Felvételvezető és hangtechnikus: Serbán Mária és Szűcs Tímea
Koordinátor: Zamfir Korinna
A felvétel az Erdélyi Mária Rádió kolozsvári stúdiójában készült 2016 júliusában, szeptemberében és decemberében.

Jn 1,1-18 Előszó
Jn 1,19-28 Keresztelő János vallomása
Jn 1,29-34 Keresztelő János tanúságtétele
Jn 1,35-51 Az első tanítványok
Jn 2,1-12 Csodajel a kánai menyegzőn
Jn 2,13-25 A kereskedők kiűzése a templomból - Jézus Húsvétkor Jeruzsálemben
Jn 3,1-15 Beszélgetés Nikodémussal
Jn 3,16-21 Jézus küldetésének célja
Jn 3,22-36 Keresztelő János és Jézus
Jn 4,1-14 Beszélgetés a szamariai asszonnyal 1
Jn 4,15-26 Beszélgetés a szamariai asszonnyal 2
Jn 4,27-42 Jézus és a szamariaiak
Jn 4,43-54 Gyógyítás Galileában
Jn 5,1-18 A béna meggyógyítása szombaton
Jn 5,19-32 Jézus tanítása a hatalomról (Az Atya tanúságtétele Jézusról)
Jn 5,33-47 Az Atya tanúságtétele Jézusról
Jn 6,1-15 Kenyérszaporítás Tibériás tavánál
Jn 6,16-21 Jézus a vízen jár
Jn 6,22-40 Tanítás a mennyei kenyérről 1
Jn 6,41-59 Tanítás a mennyei kenyérről 2
Jn 6,60-71 A tanítványok elbizonytalanodása
Jn 7,1-13 Jézus kerüli a nyilvánosságot
Jn 7,14-24 Jézus tanít a templomban
Jn 7,25-36 A nép találgatása Jézus kilétéről - A főtanács vitája Jézusról
Jn 7,37-53 Az élő víz
Jn 8,1-11 Jézus és a házasságtörő asszony
Jn 8,12-20 Jézus tanúsága önmagáról
Jn 8,21-30 Jézus származása és küldetése
Jn 8,31-47 Ábrahám igaz gyermekei
Jn 8,48-59 Jézus és Ábrahám
Jn 9,1-12 A vak meggyógyítása 1
Jn 9,13-34 A vak meggyógyítása 2 (A farizeusok akadékoskodása)
Jn 9,35-41 Jézus kinyilatkoztatja magát a meggyógyultnak
Jn 10,1-10  A jó pásztor, aki nem tolvaj és nem rabló
Jn 10,11-39 A jó pásztor, aki nem béres
Jn 10,40-11,16 Jézus a Jordán túlpartján - Lázár halálának híradása
Jn 11,17-44 Lázár feltámasztása
Jn 11,45-53 A főtanács halálos ítélete; a főpap prófétai szava
Jn 11,54-57 Jézus kerüli a nyilvánosságot
Jn 12,1-11 A betániai megkenés
Jn 12,12-19 Bevonulás Jeruzsálembe
Jn 12,20-36 Jézus utolsó nyilvános beszédei; a döntő órák
Jn 12,37-43 A hitetlenség oka
Jn 12,44-50 Felszólítás a döntésre
Jn 13,1-20 A lábmosás 1
Jn 13,21-30 A lábmosás 2
Jn 13,31-35 Az új parancs
Jn 13,36-38 Péter tagadásának megjövendölése
Jn 14,1-14 Jézus szavai az Atyához vezető útról
Jn 14,15-31 Vigasztalás a tanítványok számára
Jn 15,1-17 Példabeszéd a szőlőtőről és a szőlőművesről
Jn 15,18-27 A világ gyűlölete a tanítványok iránt
Jn 16,1-15 A Lélek, mint Vígasztaló és Tanító
Jn 16,16-24 Az elválás fájdalma, a viszontlátás öröme
Jn 16,25-33 Szorongatás és béke
Jn 17,1-8 Jézus az Atyához fordul
Jn 17,9-19 Jézus könyörög a tanítványokért
Jn 17,20-26 Jézus könyörög a hívőkért
Jn 18,1-11 Jézus letartóztatása
Jn 18,12-27 Kihallgatás Annás előtt; Péter tagadása
Jn 18,28-40 Kihallgatás Pilátus előtt; az ítélet 1
Jn 19,1-16 Kihallgatás Pilátus előtt; az ítélet 2
Jn 19,17-30 Jézus kereszthalála
Jn 19,31-42 Jézus temetése
Jn 20,1-10 Az üres sír felfedezése
Jn 20,11-18 Jézus megjelenik Mária Magdolnának
Jn 20,19-23 A tanítványok küldetése
Jn 20,24-31 Jézus és Tamás
Jn 21,1-14 A Feltámadott megjelenik a tónál
Jn 21,15-25 A Feltámadott szavai Péterhez - Befejező megjegyzések az Evangéliumhoz