Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2017

 

A Római levél értelmezése

Az ortodox teológiában, a reneszánszban, a reformáció korában

és a mai biblia tudományban.

 

A konferencia időpontja: 2017. augusztus augusztus 28-30.

A konferencia helyszíne: Szeged, a Dóm altemplomában található kiállító és konferencia centrum.

A jelentkezési határidő 2017. május 1.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE). Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2016-os Biblikus konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

 

01

Akiyama Manabu (J)

Tsukuba

Az „értelmes istentisztelet” (Róm 12,1) összevetése a „felszentelés”-sel (Jak 2,21)

02

Barščevski Taras (HO)

Zagabria

A római levél használata az ünnepi evangéliumok didaktikájában Zabludiv del 1568-1569 és Cirillo Trankvilion-Stavrovetskyj del 1619 értelmezésében.

03

Benyik György (H)

Szeged

Ábrahám a Biblián belüli értelmezésben és a Római levélben.

04

Cifrák Mario (HO)

Zagabria

„Kik a gyengék a hitben” (Róm 14,1)? Kapcsolat a Róm 14 és 1 Kor 8 között.

05

Cosmin Pricop (Ro)

Bucharest

Aranyszájú Szent János – mert ő jobban képviseli az ortodox nézőpontot másoknál.

06

Czire Szabolcs (Ro)

Kolozsvár

A megigazulás, mint kulcs fogalom a reformáció történetében és hatása a történeti Jézus-kutatásra.

07

Csernai Balázs (H)

Győr

„Pál, Krisztus Jézus szolgája“ (Róm 1,1)

Szent Pál Apostol bemutatkozása a Rómaiakhoz írt levelében

08

Horváth Endre (SR)

Szabadka

"A teremtett világ reménysége a Róm 8,19-25 szerint"

09

Ioniță Alexandru (RO)

Sibiu

Róm 9-11 a patrisztikus és ortodox értelmezésben: Áttekintések és perspektívák a páli szövegek kutatásában.

10

Kocsis Ime (H)

Budapest

Karizmák a Róm 12,6-8

11

Kókai Nagy Viktor (H)

Debrecen, Komarno

A predestinációról

12

Kormos Erik (H)

Budapest

Farizeusi exegetikai módszerek a Római levélben (Róm 2,12)

13

Kovács F. Zsolt (RO)

Nagyvárad

A jót követni akaró, de nem tudó (keresztény?) ember a Róm 7,14-25 alapján - összkeresztényi probléma.

14

Kránitz Mihály (H)

Budapest

Pál köszöntései és kapcsolatrendszere (Róm 16, 1-24)

15

Marjovszky Tibor (H)

 

Debrecen

A közös szimbólumok nyomában: Az olajfa metaforikus értelmezése, részletek a hagyományos zsidó irodalomból.

16

Martin Meiser (D)

Wuppertal – Saarbrücken

Antropológia a Galata és Római levélben

17

Martos Levente Balázs (H)

Győr

A teológiai ökológia alapítása a Róm 8? Isten gyermekeinek szolidaritása a teremtéssel.

18

Oláh Zoltán (RO)

Gyulafehérvár

„...nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” (Róm 11,18b). A Római levél szerepe a zsidó–keresztény párbeszédben

19

Raczynski-Rozek, Maciej (PL)

Varsó

Róm 12,4-8: Az egyház lelki, vagy krisztológiai koncepciója? Lehetséges, hogy a „vir probati” vezessék az eucharisztia ünneplését?

20

Schimanowski Gottfried (D)

Tübingen

„Sola fides“a Róm 3,28 és a reformációs gondolat 2017-ben exegetikai szempontból.

21

Szécsi József (H)

Budapest

Ósz idézetek a Római levélben

22

Wittkowsky Vadim (D)

Berlin

Róm 1,18-32 és a zsidó szent szövegek szerepe az Ősegyházban.

 

 

 

Aug 28 hétfő /Monday

Aug 29. Kedd/ Tuesday

Aug 30 Szerda /Wednesday

 

7

Reggeli/ Breakfast

Reggel / Breakfast

Reggeli / Breakfast

 

8

Laudes és kávé

Laudes és kávé

Laudes és kávé

 

9

 

7 Akijama M 8

Kránitz M

Vita / Discussion

19. Schimanowski G.

Szabad hely

Vita / Discussion

 

10

 

9 – Barscevski T

10 Kovács F. Zsolt

Vita / Discussion

20- Raczynski-Rozek, M

21 Szécsi J

Vita / Discussion

 

11

Arany Biblia megbeszélés

Szünet

Szünet

 

12

 

11 Cosmin P

12 Czire Sz.

Discussion

22 Wittkowsky V.

23 Kocsis

Vita / Discussion

 

13

Ebéd /Lunch

13 Gruber M.

14 Csernai B.

Workshop

– Zárás clousing ceremony

 

14

Nyitás

Lunch

Lunch

 

15

1 Horváth E.

2 Kókai-Nagy

Vita/ Discussion

15 Martos L.B.

16 Marjovszky T.

Vita- Discussion

Kuratóriumülés/ Advisor Bord

 

16

3 Cifrák. M / M. Prsa

4 Benyik Gy, Vita / Discussion

17 Meiser M.

18. Kormos Vita / Discussion

Program 2018

 

17

– szünet

Szünet

Elutazás / Departur

 

18

5 Ionita A.

6 Olah Z

Discussion

Workshop

 

 

19

Workshop

19,30 Koncert Szegedi Dómban, Gilka díj átadás/ Concert Gnilka Gala

 

 

20

Vacsora /Dinner

21. Fogadás /Reception

 

 

 


 

Szeretettel hívjuk és várjuk a SzNBK Jótékonysági koncertjére

Helyszín: Szegedi Dóm

Időpont: 2017. augusztus 29. Kezdés: 19,30-kor.

A nagy történelmi egyházak jellemző zenedarabjai hangzanak el. Közreműködik Vaszy Viktor kórus, Szegedi Ökumenikus kórus, Szegedi Szimfonikus zenekar, Simon Bálint orgona.

Vezényel: Gyüdi Sándor Liszt díjas karmester, Varjasi Gyula a Kodály Társaság által különdíjat kapott karvezető, és Szabó Nagy Kornélia

Nyitó üdvözlet: dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi püspök, a konferencia patrónusa üdvözli a vendégeket.

1. J. S. Bach: Nyitókórus a János-passióból (9 perc)
– Vaszy Viktor Kórus, Szegedi Szimfonikus Zenekar, vez. Gyüdi Sándor
Evangélikus egyház

Dr. Fabiny Tamás püspök üdvözlete

2. Kodály: 121. genfi zsoltár (4 perc)
– Szegedi Ökumenikus Kórus, vez. Szabó Nagy Kornélia
Református egyház

Dr. Fekete Károly püspök üdvözlete

3. Liszt: Tu es Petrus a Krisztus-oratóriumból (5 perc)
– Vaszy Viktor Kórus, Szegedi Szimfonikus Zenekar, vez. Gyüdi Sándor
Katolikus egyház

Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek üdvözlete

4. Orgona Simon Bálint
A Guilmant: szonáta III. Op 42

Laudatio: Prof. Dr. Szuromi Szabolcs PPKE rektor

Choreae Hungariacae a Lőcsei Virginál kódexből (Koloss István orgona átirata)

Gnilka-díj átadása Prof. Dr. Fröhlich Ida asszonynak

Dr. Jakubinyi György érsek, romániai örmény katolikus ordinárius üdvözlete

Díj átadása: Jakubinyi György érsek

Tóth Péter: Szent Gellért-oratórium, Kyrie tétel (7 perc)
– Vaszy Viktor Kórus, Szegedi Szimfonikus Zenekar, vez. Gyüdi Sándor

Ortodox-katolikus Biblikus együttműködés aláírása

Prof. Dr. Ioan Chirilla, a Babeş–Bolyai Egyetem (Kolozsvár) szenátusának elnöke és Dr Benyik György SZNBK elnöke.

6. G. F. Händel: Halleluja-kórus A Messiás c. oratóriumból (4 perc)

– Vaszy Viktor Kórus, Szegedi Szimfonikus Zenekar, vez. Gyüdi Sándor


Arany Biblia program 2017/2018 - Felhívás (Word) - Jelentkezési lap (Word) - Feliratkozás (Google táblázat)

Arany János és a Biblia

Vizsgálandó Arany János szövegek

 1. Kis versek
 2. Meditatív versek
 3. Balladák
 4. Elbeszélő költemények
 5. Arany János Shakespeare fordításai.

Néhány tanulmány, forrás és modell a dolgozat számára:

Pollák Miksa: Arany János és a Biblia, MTA Bp. 1904.
Reisinger János: Biblia a magyar képzőművészetben. Oltalom alapítvány, Bp., 2008.
Dávidházi Péter: Bibliai hagyományok a magyar költészetben,
Dávidházi Péter „Harmadnap” Arany János és a feltámadás költészete
Benyik György: Shakespeare és a Biblia, Keresztény szó, 2014. júniusi szám.

Vizsgálódás szempontjai

Belső monológok, erkölcsi dilemmák kutatása, a bibliai ihletésű konfliktusok és megoldások.
Bibliai szöveg hogyan jelenik meg Arany költeményeiben, illetve fordításaiban, a következő szempontokra tekintettel. Szeretnénk, ha a szerzők pontosan jeleznék a tanulmányban, hogy a bibliai szöveg milyen módon jelenik meg, vagy értelmeződik át.

 1. Idézet
 2. Utalás
 3. Parafrázis
 4. Bibliai személy, csak kicsit más formában.
 5. Bibliai fogalom, új, nem bibliai összefüggésben
 6. Bűn és bűnhődés kérdése bibliai reflexiókkal
 7. Az eredeti bibliai történet, vagy konfliktus alternatív története
 8. Zsoltár idézet, parafrázis, vagy imádság bibliai visszhangokkal
 9. Arany János személyes kapcsolata a Bibliával a műveiből dokumentálva.
 10. Bibliafordítókra való utalás.

Regisztrálás záró időpontja: 2017. május 1. Regisztrálni a mellékelt regisztrációs lapon 1000 karakteres, rövid előzetes összefoglalóval és a dolgozat címével lehet.

Feltétel a programban való részvételre: 2017-ben valamely teológián, vagy felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói jogviszony.

A dolgozat leadásának határideje: 2017. június 15.

A dolgozatokat 1-50-ig terjedő pontszámmal pontozzuk. A 25 pont fölöttieket megjelentetjük.
Terjedelem: 22.000 karakter, szóközök nélkül.
ivatkozni szakirodalomra lábjegyzetben, Arany János szövegekre a fő szövegben.
Aki megfelelő dolgozatot ad le (minimum 25 pontos értékelést elér), az meghívást kap a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciára, 2017. augusztus 28-30-án.
Kedvezményes regisztrálással (1000.- Ft), ingyenes szállás és étkezési költséggel.

Ajánlott irodalom, források:

Arany János Összes verse
Őszikék Elektronikus kiállítás a Magyar Elektronikus Könyvtárban
Művei a Project Gutenbergen
Arany János művei a Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadónál
Arany János versei műfordításokban Bábel Web Antológia
Arany János prózai dolgozatai MTA

Ajánlott szakirodalom Arany Jánoshoz

Gyulai Pál: Arany János balladái
Riedl Frigyes: Arany János, Budapest, 1887.
Péterfy Jenő: Arany János Őszikéi, Budapesti Szemle, 1888. május, 54. köt. 137. sz. / P.J. Válogatott Művei, Budapest, 1983. 632-638.
Keresztury Dezső: így élt Arany János, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
Németh G. Béla: Arany János, in: Uő, Mű és személyiség, Budapest, 1970. 7–41.
Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége, Argumentum Kiadó, Budapest, 1994.


 

A Római levél értelmezése
Az ortodox teológiában, a reneszánszban, a reformáció korában
és mai biblia tudományban.

A konferencia időpontja:
2017. augusztus 28-30.
A konferencia helyszíne:
Szeged, Dóm altemplomában található kiállító és konferencia centrum.
Jelentkezési határidő:
2017. január 30.

A konferencia védnökei:
Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE). Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. 2016-os Biblikus konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

Az előadóinktól azt kérjük, hogy 2017. január 6-ig küldjék el tervezett előadásuk címét magyarul és angolul/németül és az előadás rövid vázlatát magyarul és angol/németül. A Római levél témakörében érkezett előadásokat három csoportba osztjuk:

1. A Római levél helye az exegézis történetben, ókeresztény, ortodox, katolikus és protestáns szerzőknél,

2. A konfesszionálisan vitatott szakaszok értelmezése a Római levében,

3. A Római levél szövegének megközelítése a biblikus teológiai módszerekkel, a teológiai és morális fogalmak értelmezése a levél irodalom, a hellenisztikus irodalom és a szisztematikus teológia fényében.

Az előadóknak a választott témát konkrét ó- vagy újszövetségi szövegek, vagy ókeresztény irodalomból választott illusztrált szöveg felhasználásával kell bemutatni. Kérjük, hogy a vonatkozó szakirodalmat is közöljék lábjegyzetben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadó legfontosabb állításait és azok szöveg alapját. A németül/angolul megfogalmazott összefoglaló ne legyen több 1500 karakternél.

A konferencián elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni a konferencia kiadványunkban német/angol nyelven. A magyar nyelvű előadás szöveget a konferencia honlapjára (http://www.sznbk1988.hu/hu) A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2017 november 26.

Akik először lesznek a konferencia előadói, azok rövid tudományos életrajzukat is küldjék meg, a három legfontosabb publikációjuk megjelölésével. Kérjük, hogy mindenki adja meg jelenlegi tudományos rangját és munkahelyét. A héber és görög szavakat a tudományos átírásnak megfelelően, latin betűkkel kérjük az előadás szövegében közölni. Az előadás kiadásra előkészített szövegének terjedelme 25.000 (maximum 30.000) karakter lehet. A 2017. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást igényel.

Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2017. június 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a szervezés érdekében 2017. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

Szeged, 2016. október 18. Lukács evangélista ünnepe.

Dr. Benyik György
A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Igazgatója.
A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány Elnöke.
benyik.gyorgy@gmail.com