Izajás könyve

Az oldal feltöltése folyamatban van.

Izajás könyve

Felolvasók: a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. júniusában.

Iz 1,1-20 - Címzés - A hűtlen nép korholása - A Júdára váró büntetés - A képmutatás ellen
Iz 1,21-31 - Panasz Jeruzsálem miatt - A szent ligetek ellen
Iz 2,1-22 - Örökké tartó béke - Az Úr eljövetele
Iz 3,1-15 - Zűrzavar Jeruzsálemben
Iz 3,16-26 - Gúnydal a jeruzsálemi asszonyokról - Jeruzsálem özvegyei

Felolvasók: a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban.

Iz 4,1-6 - Jeruzsálem maradéka - Amikor minden helyreáll
Iz 5,1-7 - Ének az Úr szőlőjéről
Iz 5,8-24 - Jajkiáltások
Iz 5,25-30 - Az Úr haragja - Az asszírok betörése
Iz 6,1-8 - Izajás meghívása 1
Iz 6,9-13 - Izajás meghívása 2

Felolvasók: a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban.

Iz 7,1-9 - Acház első figyelmeztetése
Iz 7,10-25 - Acház második figyelmeztetése - Az Immanuel-jel
Iz 8,1-15 - Izajásnak fia születik - Siloe és Eufrátesz - Az ellenségre váró kudarc - Az Úr a botlás köve a hitetleneknek
Iz 8,16-23 - Izajás intelme tanítványaihoz - Bolyongás a sötétben - Gyermek születik nekünk 1
Iz 9,1-6 - Gyermek születik nekünk 2
Iz 9,7-20 - Az Úr bosszúja 1

Felolvasók: a jánoshalmi Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

10,1-19 - Az Úr bosszúja 2 - Asszíria királya ellen
10,20-34 - Izajás fiának neve - A pusztulás megjövendölése - Vigasztaló jövendölés - Az asszír betörés
11,1-16 - A Messiás - A fogságból való visszatérés
12,1-6 - Két hálaének
13,1-22 - Babilon ellen

Felolvasók: a kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

14,1-21 - Visszatérés a fogságból - Gúnydal egy zsarnok halálára
14,22-32 - Fenyegető jövendölések Babilon ellen - Asszíria elpusztul - Figyelmeztetés a filiszteusok számára
15,1-9 - Panaszének Moáb miatt
16,1-14 - Moáb lakói Júdába menekülnek - Panaszdal Moáb miatt - Jövendölés Moábról
17,1-14 - Jövendölés Damaszkuszról - A bálványimádás vége - Adonisz ligetei ellen - A népek áradata

Felolvasók: a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

18,1-7 - Kus földjének szóló jövendölés az asszír hatalom vereségéről
19,1-15 - Egyiptom ellen
19,16-25 - Egyiptom és Asszíria megtérése
20,1-6 - Asdod bevételének megjövendölése
21,1-10 - Babilon bukása

Felolvasó: Kónya Lívia
Koordinátor: Zólyomi Norbert
Felvételvezető és hangtechnikus: Kónya Lívia
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel Kónya Lívia lakásán készült 2020. áprilisában
E felvételek azért készültek, mert az eredeti felolvasó csoport hanganyagai csak ezek elkészülte után kerültek elő!

18,1-7 - Kus földjének szóló jövendölés az asszír hatalom vereségéről
19,1-15 - Egyiptom ellen
19,16-25 - Egyiptom és Asszíria megtérése
20,1-6 - Asdod bevételének megjövendölése
21,1-10 - Babilon bukása

Felolvasók: a kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

21,11-17 - Válasz az edomitáknak - Jövendölés az arabokról - Kedár ellen
22,1-14 - Jeruzsálem korai öröme ellen - A harci előkészületek ellen
22,15-25 - Sebna ellen - Újabb jövendölés Sebna ellen - Eljákim családjának pusztulása
23,1-18 - Tíruszról és Szidonról - Tírusz leigázása
24,1-6 - Az ítélet

Felolvasók: a kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

24,7-23 - A rombadőlt város - Az ítéletről szóló jövendölés folytatása
25,1-12 - Hálaadó imádság - A messiási lakoma
26,1-6 - Győzelmi ének
26,7-21 - Zsoltár - Jövendölés
27,1-13 - Az Úr szőlője - Jákob bocsánatot nyer, az elnyomó megbűnhődik - Jövendölés

Felolvasók: szegedi hívek
Koordinátor: Dr. Miseta Mária
Felvételvezető és hangtechnikus: Dr. Miseta Mária
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a felolvaók lakásán készült 2020. júniusában

25,1-12 - Hálaadó imádság - A messiási lakoma
26,1-21 - Győzelmi ének - Zsoltár - Jövendölés
27,1-13 - Az Úr szőlője - Jákob bocsánatot nyer, az elnyomó megbűnhődik - Jövendölés
28,1-15 - Figyelmeztetés Szamáriához - A papok és a hamis próféták ellen - Gonosz tanácsadók ellen

Felolvasók: a kiskunfélegyházi Szent Benedek Általános Iskola és Középiskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

28,1-15 - Figyelmeztetés Szamáriához - A papok és a hamis próféták ellen - Gonosz tanácsadók ellen
28,16-29 - Jövendölés - A gonosz tanácsadók elleni jövendölés folytatása - Példabeszéd a földművesről
29,1-12 - Jövendölés Jeruzsálem ostromáról - A kinyilatkoztatás titka
29,13-24 - Fenyegető jövendölés - Gonosz tanácsadók ellen
30,1-18 - Az Egyiptommal kötendő szövetség ellen - A szövetség elleni jövendölés folytatása - Izajás emlékirata honfitársai ellen

Felolvasók: a kecskeméti Piarista Gimnázium és Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

30,19-33 - Az eljövendő boldog kor - Asszíria áldozatul esik
31,1-9 - Egyiptom ellen - Az Úr harcol Asszíria ellen
32,1-8 - Az igazságos király uralma - Ellentét a balga és a nemes lelkű között
32,9-20 - Az elbizakodott asszonyok ellen - Az Úrtól jövő szabadulás
33,1-16 -Bizalom az Úrban - Az Úr közbelép

Felolvasók:  a bajai Szent László Általános Művelődési Központ tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

33,17-24 - A dicsőséges jövő
34,1-17 - Az Edomra váró ítélet
35,1-10 - Isten szabadulást hozó ítélete
36,1-22 - Szancherib hadjárata
37,1-20 - Izajás megnyugtatja a királyt - A főpohárnok visszatér urához - Újabb beszámoló Szancherib követségéről

Felolvasók: a bajai Szent Balázs Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

37,21-38 - Izajás közbenjár - Jel Hiszkija számára - Jövendölés Asszíria sorsáról - Szancherib bűnhődése
38,1-20 - Hiszkija betegsége és gyógyulása - Hiszkija hálaéneke
39,1-8 - Követség Babilonból
40,1-11 - A próféta meghívása - Jövendölés az Isten megjelenéséről
40,12-31 - Isten csodálatos nagysága - A gondviselés hatalma

Felolvasók: a mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

41,1-20 - Cirusz meghívása - Isten nem hagyja Izraelt - Új kivonulás új csodákkal
41,21-42,4 - Egyedül az Úr az Isten - Az Úr megjövendöli Cirusz győzelmét - Az Úr Szolgájáról szóló első ének 1
42,5-25 - Az Úr Szolgájáról szóló első ének 2 - Győzelmi himnusz - A nép vaksága
43,1-13 - Izrael megszabadítása - Egyedül az Úr az Isten

Felolvasók: az akasztói Kunszt József Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

43,14-28 - Babilon elpusztul - Az új kivonulás csodái - Izrael hálátlansága
44,1-20 - Áldás Izraelre - Egyedül az Úr az Isten - A bálványimádás kigúnyolása
44,21-28 - Figyelmeztető szó - Örömének - Az Úr hatalma
45,1-13 - Jövendölés Cirusz érdekében - Jövendölés az üdvösségről - Az Úr a legfőbb hatalom
45,14-25 - A pogányok megtérnek az Úrhoz - Nyilvánvaló az Úr műve - Az Úr a mindenség Istene

Felolvasók: a nagybaracskai Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

46,1-13 - Bel bukása - Az Úrhoz nincs hasonló - Az Úr irányítja a jövőt
47,1-9 - Gyászének Babilon bukásán 1
47,10-15 - Gyászének Babilon bukásán 2
48,1-11 - Az Úr egyedül cselekszik: Ő ismeri a jövőt
48,12-22 - Cirusz, az Úr kedveltje - Az Úr terve Izraellel - A Bábelből való kivonulásra
49,1-6 - Az Úr Szolgájáról szóló második ének

Felolvasók: a sükösdi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

49,7-26 - Csodálatos hazatérés a fogságból
50,1-11 - Az Úr ismételten felkínálja az üdvösséget - Az Úr Szolgájáról szóló harmadik ének - Buzdítás a Szolga követésére 1
51,1-11 - Buzdítás a Szolga követésére 2 - Az Ábrahám fiaira váró üdvösség - Az Úr hamarosan ítélkezik a föld fölött - Az Úr ébresztgetése
51,12-23 - Az Úr népének vigasztalója - A szabadulás - Jeruzsálem ébresztése 1
52,1-15 - Jeruzsálem ébresztése 2 - A nép a fogságban - Felszólítás a fogságból való hazatérésre - Az Úr Szolgájáról szóló negyedik ének 1

Felolvasók: a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

53,1-12 - Az Úr Szolgájáról szóló negyedik ének 2
54,1-10 - Jeruzsálem népének szaporodása - Az Úr szeretete népe iránt
54,11-17 - Az új Jeruzsálem
55,1-5 - A szegények tápláléka - A szövetség
55,6-13 - Az Úr közelsége és nagysága - Az Úr szava nem hiúsulhat meg - A Vigasztalások könyvének záradéka
56,1-8 - Az Úr magához fogadja a pogányságból megtérteket
56,9-57,5 - Júda vezetőinek méltatlansága
57,6-13  - A próféta panasza a bálványimádás ellen
57,14-21 - Vigasztaló szózat

Felolvasók: a szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban.

58,1-14 - Az igazi böjt - A szombat megtartása
59,1-14 - Az Úr megbünteti ellenségeit, de megdicsőíti Siont - Jövendölés
59,15-21 - Az Úr megbünteti ellenségeit, de megdicsőíti Siont - Jövendölés
60,1-13 - Jeruzsálem dicsőséges helyreállítása 1
60,14-22 - Jeruzsálem dicsőséges helyreállítása 1
61,1-11 - A próféta küldetése
62,1-12 - Újabb ének Jeruzsálem dicsőséges helyreállításáról - Befejező gondolatok

Felolvasók: a kunadacsi Szent Margit Katolikus Általános Iskola tanulói
Koordinátor: Szakács Tibor
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

63,1-19 - Az Úr bosszúja; Edom veszedelme - Bűnbánati zsoltár 1
64,1-11 - Bűnbánati zsoltár 2
65,1-14 - A bálványimádás korholása. Beszéd a végső időkről. 1
65,15-25 - A bálványimádás korholása. Beszéd a végső időkről. 2
66,1-24 - Figyelmeztetés - Az istentisztelet tisztaságáért - Költemény a végső ítélet napjáról - Pogány vallási szertartások elítélése - Beszéd a végső időkről