Jelenések könyve

Jelenések könyve

Felolvasók: a Szegedi Baptista Gyülekezet
Felvételvezető és hangtechnikus: Lang János
Koordinátor: Forgács Endre
A felvétel a Szegedi Baptista Gyülekezetnél készült 2016 novemberében.

Jel 1,1-8 Bevezetés - Címzés
Jel 1,9-16 A bevezető látomás
Jel 1,17-2,11 János megbízatása - Levél az efezusi egyháznak - Levél a szmirnai egyháznak
Jel 2,12-29 Levél a pergamoni egyháznak - Levél a tiatírai egyháznak
Jel 3,1-13 Levél a szárdeszi egyháznak - Levél a filadelfiai egyháznak
Jel 3,14-22 Levél a laodiceai egyháznak
Jel 4,1-11 A trónon ülő
Jel 5,1-14 A hétpecsétes könyv - A Bárány
Jel 6,1-17 A hét pecsét feltörése
Jel 7,1-17 Az igazak megjelölése - A győztesek serege
Jel 8,1-13 A hét harsona - Az első négy harsonaszó - A sas megjelenése
Jel 9,1-12 Az ötödik harsonaszó
Jel 9,13-21 A hatodik harsonaszó
Jel 10,1-11 Angyal a könyvvel - János lenyeli a könyvet
Jel 11,1-14 A templom felmérése - A két tanú
Jel 11,15-12,6 A hetedik harsonaszó - Az égi asszony és a sárkány
Jel 12,7-18 Mihály legyőzi a sárkányt - A sárkány üldözőbe veszi az égi asszonyt
Jel 13,1-10 A tengeri vadállat
Jel 13,11-18 A szárazföldi vadállat
Jel 14,1-13 A Bárány és kísérete - Az ítélet meghirdetése
Jel 14,14-15,8 Az ítélet végrehajtása - A hét csésze angyala
Jel 16,1-16 A hét csésze kiöntése 1
Jel 16,17-17,6 A hét csésze kiöntése 2 - A nagy kéjnő
Jel 17,7-18,3 A látomás magyarázata - Babilon bukásának meghirdetése
Jel 18,4-20 A keresztények figyelmeztetése - A királyok gyásza - A kereskedők gyásza
Jel 18,21-19,10 A tengerbe vetett kő - Öröm a mennyben - A Bárány menyegzője
Jel 19,11-21 Az Ige a fehér lovon - Az ellenség leverése
Jel 20,1-15 Krisztus ezeréves országa - Az utolsó ítélet
Jel 21,1-15 Új ég és új föld - Az új Jeruzsálem 1
Jel 21,16-22,5 Az új Jeruzsálem
Jel 22,6-20 Befejezés