Mikeás könyve

Felolvasó: Zólyomi Norbert
Koordinátor: Zólyomi Norbert
Felvételvezető és hangtechnikus: Zólyomi Norbert
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel Szegeden, Zólyomi Norbert lakásában készült 2020. április 9-én, Nagycsütörtökön.

Mikeás könyve

Mik 1,1-11 - Fenyegetés és büntetés. Ítélet Szamária felett - Siralom a síkság városai fölött
Mik 2,1-13 - A kapzsiság ellen - A veszedelem prófétája - Az újjászületés ígérete
Mik 3,1-12 - A népet elnyomó vezetők ellen - A haszonleső próféták ellen - A felelős vezetőkhöz: Sion elpusztul
Mik 4,1-14 - Az Úr eljövendő uralma Sionban - A szórványból mindenki visszatér Sion hegyére - Sion ostroma, száműzetése és szabadulása - A népek szétzúzása a Sionon - Dávid házának gyötrelmei és dicsősége
Mik 5,1-14 - A júdeaiak biztonságérzete - A maradék szerepe a jövőben - Az Úr megszünteti a kísértéseket
Mik 6,1-16 - Az Úr szemrehányást tesz népének - A csalók ellen - Szamária példája
Mik 7,1-20 - Általános erkölcsi romlottság - Sion az ellenség csapása alatt - Jövendölés a megigazulásról - Könyörgés a népek megszégyenüléséért - Könyörgés irgalomért