A konferencia története

25 éves a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia
 

A hit évében negyedszázados működését ünnepli a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Amint a számadatokból visszakövetkeztethetünk: Közép-Európa legjelentősebb szentírás-tudományi fóruma a rendszerváltozás idejének élénkülő vallási érdeklődésével egy időben jött létre. Mi több: kovásza, ébresztője is volt, hisz a világiak teológiai képzésében úttörő szerepet játszott Szegedi Hittudományi Főiskola rendezvényeként nem csupán a szaktudománynak, de a hitbeli ismeretterjesztésnek is rangos fóruma lett. Az érdeklődők szélesebb köre előtt is nyitva álló konferencia eddigi szezonjai 3662 látogató számára tették elérhetővé a Szentírás titkait. 362 előadásán a hazai kutatók mellett 147 külföldi professzor ismertette kutatásait, 40 kötetet adtunk ki összesen 24.000 példányban,  ami világviszonylatban is jelentőssé, a hazai művelődéstörténetben pedig példátlanná teszi a szegedi konferenciasorozatot.

Visszatekintve a kezdetekre elmondhatjuk, az első tétova kísérlet 1988-ben történt a katolikus biblikusoknak egy jelentősebb összejövetele Szegeden, viszont 1989-ban kezdődött találkozások már ökumenikus jellegűek voltak. Az első összejövetelen inkább csak problémákat vetettünk fel. Az előadásokat ki sem adtuk, így volt ez még néhány megbeszélésen.

A meghatározó egyénisége ennek a két colloquiumnak néhai Gál Ferenc professzor volt, aki szorgalmazta, hogy készüljön kommentár az Újszövetségi Szentíráshoz. A második megbeszélésen már jelen volt. Jakubinyi György érsek is jelen volt, valamint Rózsa Huba professzor is, az előbbit később a konferencia alelnökének kértünk fel. Jakubinyi György érsek és Kocsis Imre kommentárja ezen megbeszélés után született. Ekkor fordítottuk le a Collegville Liturgical Press Újszövetségi kommentársorozatát, ami Szegedi Bibliakommentár címen 11 kötetben jelent meg. Születtek fordítások Máté, Lukács és János evangéliuma, valamint az Apostolok Cselekedeteinek kommentárjaiként is.

Már az első összejövetel kapcsán komoly nézetkülönbség alakult ki arról, hogy maradjon-e az összejövetel szigorúan katolikus professzorok találkozója, vagy nyisson a konferencia a testvér egyházak felé is, és részt vehessenek a konferencián a megfelelő előképzettséggel rendelkező világiak is. Szegeden a nyitás mellett döntöttünk. Végül is az eredmények igazolták döntésünk helyességét. A konferencia látogatottsága fokozatosan növekedett elérte 100-120 főt és évenkénti találkozási lehetőséget nyújtott a kelet-európai régió biblikusainak és számos kiemelkedő európai biblikusnak.

Az alábbi táblázatban évenként regisztráltuk az előadókat, a résztvevőket és a köteteket.

 Év

Résztvevő

Összes előadó

Külföldi előadó

Kötet

1989

012

02

00

Nincs kötet

1990

020

04

 

Nincs kötet

1991

060

07

00

1 kötetben a két konferencia

1992

167

12

01

1993

110

09

01

1 kötetben a két konferencia

1994

120

10

01

1995

135

23

05

1 kötet

1996

140

10

04

1 kötet

1997

160

16

13

1 kötet

1998

180

11

04

1 kötet

1999

220

10

04

1 kötet

2000

174

16

08

1 kötet

2001

180

12

08

1 kötet

2002

107

09

09

1 kötet

2003

146

24

11

1 kötet

2004.

178

15

03

1 kötet

2005 

238

09 

04

1 kötet

2006

173

11

05

1 kötet

2007

178

09

06

1 kötet

2008

182

14

08

1. kötet

2009

189

17

12

1.kötet

2010

208

22

08

1 kötet

2011

211

31

14

1 kötet

2012

187

20

07

1 kötet

2013

198

39

07

1. kötet

Összesen

3662

362

147

22 kötet

 

25 év alatt összesen a konferenciának 3663 résztvevője volt, 362 előadást hallgattunk meg, és 147 külföldi előadót fogadtunk. A jelentősebb külföldi előadók: Adorján, Z.  (RO), Balogh, K. (RO), Beilner,W. (A), Bissoli, C. (I), Božo Lujić (HR), Brachet, J.Y. (F), Braulik G. (A), Broz, J. (CZ), Chirila, I. (RO), Cifrak M. (HR), Corti G-L. (I), Dugandžić I. (HR), Eynikel, E.(NL), Farkasfalvy, D. (USA), Flichy, O. (F), Gémes, I. (D), Geréb, Zs. (RO), Gjorgjevski, G. (B), Gnilka, J. (D), Grozdanoski, R. (B), Hausmann, J. (D), Holtz, T. (D), Hoppe, R. (D), Horn, F. (D), Jakab, A. (F), Jakubinyi, Gy. (RO), Kähler, C. H. (D), Kertelge, K.(D), Kozma, Zs. (RO), Krakolis, Ch. (GR), Kremer, J. (A), Laban, M. (D), Lindemann, A. (D), Liptay Gy. (A), Luz U.(CH), Maton J. (RO), Meiser, M. (D), Müller, P. (D), Hohnjec N. (SLO), Ordon, H. (PL), Peres I. (SL), Plevnik, J. (C), Pommert, K. (F), Rasco E. (I), Rau, E. (D), Rebić A. (HR), Richter H.F. (D), Rokay, Z. (SR), Schmidt, W.- R. (D), Schmithals,W. (D), Schreiber, S. (D), Schwank, B. (D), Sellin, G. (D), Serra, A. (I), Spinetoli, Da O. (I), Suomeka, A. (GR), Tőkés, I. (RO), Zulehner P. (A), Untergassmair, F.G. (D), Vanni, U. (I), Vermes, G. (GB), Vese E. (RO), Vojnovic T.(SLO), Vygintas G. (GR), Weigand, P. (D), Weismahr B. (D), Wrege, H.Th. (D), Zamfir, K. (RO), Henstschel, G. (D) Leimgruber St. (D), Schreniner St. (D) Troll, Ch. (D) Zovkity M. (BO). Madigan D. SJ.(C) Marbök J.(A) Masarik A. (SK) Zhelev Ivan Dimitrij (BG) Dormeyer, Detlev (A).

Nem a konferencia közvetlen kezdeményezése volt, de akkori tanszéki kollégám, Thorday Attila szervező munkájaként és a volt diákok lelkes csapatának összefogásával jött létre a Jeromos Biblia kommentár fordítása (New Jerome Biblical Commentary).

 

A konferencia gondozásában megjelent kötetek

 

Kötet

Téma

Példány

11

Újszövetség kommentár

5000 x 11  össz.     55000

15

Konferencia kötet

0500 x 22  össz.     11000

03

Újszövetségi bevezető

1000 x 03  össz.       3000

01

Aq. Tamás gyermekség evangélium kommentár

                                 0500

01

Biblikus könyvszemle.

                                 0500

01

Aq. Tamás Catena Aurea. Máté kommentárja

                                 1500

01

Magyar Biblia könyvészete

                                  2000

 

Összesen 40 kötet

24.00 példány

 

A konferencia témái

A konferencia régebbi köteteit a Gál Ferenc Főiskola honlapján PDF formában közzé tettük és bárki letölheti azokat www.gfhf.hu/tudomany/biblikus_konferencia

A kötetetek címei időrendben: Jézustól Krisztusig – a történeti Jézus-kutatás  (2012), Isteni bölcsesség – emberi tapasztalat (2011), Testben élünk (2010), Szent Pál és a pogány irodalom (2009), Zsoltárok, himnuszok, imádságok (2008), Biblia és Korán (2007), Mózes törvénye – Krisztus törvénye (2006), Szenvedéstörténet (2005), A Biblia értelmezése (2004), Világi közösség – vallási közösség (2003), Hatalom és karizma (2002), Vallási személyiségek és hatásuk a társadalomra (2000), A szeretet missziója (1999), Qumrán és az Újszövetség (1998), Csoda-elbeszélések (1997), Példabeszédek (1996), Gyermekségtörténet és Mariológia (1995), A Messiás-kérdés (1994), Pál apostol levelei a korintusiakhoz (1993), Apostolok cselekedetei (1992), Apokalipszis-Feltámadás (1991).

Ez azt jelenti, hogy 40 könyvvel, vagyis átlagosan évente két kötettel gyarapítottuk a biblikus irodalmat. 15 országból hívtunk előadókat, kb. 70 teológiai fakultással alakítottunk ki szorosabb vagy tágabb kapcsolatot.

2000-re megjelentettük Aquinói Szent Tamás Catena Aurea, Máté kommentárját, hogy teljesítsük a középkori katolikus exegézis iránt érdeklődők kívánságát is, és lehetőséget teremtsünk az első 12 évszázad katolikus exegézisének gyors megismerésére.

 

Támogatóink

Köszönetet kell mondani a konferencia lelkes segítőjének Valentiny Géza prelátus úrnak, sokáig egyetlen támogatónknak, valamint a házigazdának, Gyulay Endre megyéspüspök úrnak, aki mindvégig támogatta a konferenciát. Jakubinyi György érsek úrnak és Joachim Gnilka professzor úrnak, aki tekintélyével állt a konferencia mellé, különösen a nehéz viták idején. Köszönetet mondunk a Magyar Katolikus Püspökkari Konferenciának, amely 1996-tól támogatta a konferenciát. További támogató Dr. Kiss-Rigó László püspök Gál Ferenc Főiskola. De a legnagyobb köszönet az előadókat illeti, és a hallgatókat, akik mindvégig támogatták érdeklődésükkel a konferenciát.

Szívesen látogatnak a konferenciára papok, lelkészek egyfajta továbbképzőként fogva fel ezt a találkozási lehetőséget. A testvér egyházak felsőoktatási intézményei és a civilek és számos szerzetesrend is képviselteti magát ezeken az őszi összejöveteleken. Jó találkozó helye a kon­ferencia a teológiát végzett civileknek és katekétáknak, akiknek a továbbképzése még nincs megoldva.

 

Halottaink

 Itt emlékezem meg a konferencia halottjairól, Gál Ferenc, Békés Gellért, Liptay György Uerge Lajos és Emilio Rasco SJ. Bolyki János, Vermes Géza professzorokról.

 

Viták

A konferencián a legnagyobb viták 1996 körül kezdődtek, amikor is néhányan az összejövetel résztvevői közül a konferencia ortodoxiáját féltették. Jakubinyi György érsek úr akkor hozzászólásában tisztázta, hogy egy tudományos konferencián nem kell egysíkú véleményeket előadni, és ez még nem sérti a hivatalos katolikus véleményt. Éppen a tudományos viták teszik érdekessé ezeket az összejöveteleket, és a viták eredményeként tisztázódhat katolikus felfogásunk is. Egyre inkább látszik, hogy a teológusok nézeteit néhányan nehezen értik meg, tehát szükségessé vált olyan viták lefolytatása is, amelyek azt a kérdéskört is érintették, hogy a hallottakból mit tanítsunk hittanórán, szószéken, bibliaórán. Az előadások számának korlátozásával és a disputák idejének megnövelésével megnyugodni látszik ez az ellentét. A Kárpát-medencében – és így Magyarországon is – minden teológiai vélemény jelen van; sok esetben helytelen nézetekkel is találkozunk, ezek kiigazítására született a konferencia intézménye. Ez a konferencia hangsúlyozottan teológiai, legfőbb célja, hogy a teológiai gondolkodást fejlessze.

2006-os konferenciánk a Szenvedéstörténetről szólt, és nagy szerencsének érzem, hogy az euró­pai biblikusok két kiemelkedő szakmai tekintélye, Joachim Gnilka és Ulrich Luz, valamint a hazai Ószövetség kutatás 60 éves jubiláló professzora, Rózsa Huba megtisztelte jelenlétével.

2007-es konferenciánkat Dr. Kiss-Rigó László püspök támogatta, a Biblia és a Korán témakörben J. Gnilka könyvének ihletére hasznos vallásközi párbeszéddel bővült és talán a legnagyobb egyházon kívüli érdeklődést keltette. Az előadások anyagából készült kötet 2008 augusztusára várható. Ezt követően a konferenciát a Gál Fernc Főiskola támogatta.

2014-ben Szegeden tartja világkonferenciáját EASTERN EUROPEAN LIAISON COMMITTEE (EELC), mely a kelet-európai biblikusokat gyűjti össze és SNTS Studiorum Novum Testamentum Societas amelynek mintegy 700 egyetemi professzor a tagja szerte az egész világon. Erre Az alkalomra jelentetjük meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának sorozatában a Biblia és Gazdaság konferenciánk előadásait német és angol nyelven, hogy ezzel a nálunk megtartandó világkonferencia figyelmét felhívjuk a magyar biblikusok tevékenységére.