Joel könyve

Felolvasók: Győri Egyházmegye
Koordinátor: Vlaj Márk
Felvételvezető és hangtechnikusok: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a ...ban készült 2019. júniusában.

Joel könyve

Jo 1,1-20 - Siralom és könyörgés: A) Siralom az ország pusztulása felett - B) Bűnbánatra és imára való felhívás
Jo 2,1-11 - Az Úr napjának meghirdetése: C) Az Úr napja és a jelen pusztulása - A hódító sereg - Az Úr napjának látomása
Jo 2,12-27 - Felhívás a bűnbánatra - Az Úr válasza - A csapás megszűnése - Látomás a bőségről
Jo 3,1-5 - A Lélek kiáradása
Jo 4,1-21 - A népek megítélése - A föníciaiak és a filiszteusok ellen - A népek egybegyűjtése - Az Úr napja - Paradicsomi állapot. Izrael újjászületik