Bírák könyve

Bírák könyve

Felolvasók: a szegedi Karolina Iskola tanulói
Koordinátor: Mezeyné Szatmári Tímea
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a Karolina Iskolában készült 2019. szeptemberében

Bír 1,1-17 - Júda, Simeon, Kaleb és a keniták 1
Bír 1,18-36 - Júda, Simeon, Kaleb és a keniták 2 - József háza - Az északi törzsek
Bír 2,1-17 - Az Úr angyalának fenyegető szavai - Józsue halála - A nép hűtlensége a bírák idejében 1
Bír 2,18-3,11 - A nép hűtlensége a bírák idejében 2 - Az idegen népek Kánaán földjén - Otniel
Bír 3,11-30 - Ehud
Bír 3,31-4,11 - Samgar - Az idegen népek Kánaán földjén - Debora
Bír 4,12-24 - Sziszera veresége és halála
Bír 5,1-19 - Debora és Bárák éneke 1
Bír 5,20-6,6 - Debora és Bárák éneke 2 - Gedeon meghívása
Bír 6,7-24 - A próféta feddő szavai - Az Úr angyala megjelenik Gedeonnak
Bír 6,25-40 - Baál és Jerubbaál - Gedeon sereget gyűjt - A harmat és a gyapjú jele
Bír 7,1-12 - Gedeon hadjárata a Jordántól nyugatra - A jelképes álom - Győzelem harsonákkal és fáklyákkal 1
Bír 7,13-25 - Győzelem harsonákkal és fáklyákkal 2
Bír 8,1-12 - Efraim törzsének féltékenysége - Gedeon hadjárata a Jordántól keletre - Zebach és Szalmunna
Bír 8,13-27 - Szukkot és Penuel büntetése - Gedeon életének vége 1
Bír 8,28-9,6 - Gedeon életének vége 2 - Abimelek királysága
Bír 9,7-21 - Jotam meséje és átka
Bír 9,22-38 - A szichemiek föllázadnak Abimelek ellen 1
Bír 9,39-57 - A szichemiek föllázadnak Abimelek ellen 2 - Jotam átka beteljesedik - Abimelek halála
Bír 10,1-18 - Tola - Jair - Jiftach - Izrael az ammoniták hatalmában
Bír 11,1-18 - Jiftach bíró lesz - Jiftach vitája az ammonitákkal 1
Bír 11,19-35 - Jiftach vitája az ammonitákkal 2 - Jiftach fogadalma és győzelme 1
Bír 11,36-12,10 - Jiftach fogadalma és győzelme 2 - Efraim háborúja Gileád ellen - Ibszán
Bír 12,11-13,10 - Elon - Abdon - Sámson 1
Bír 13,11-25 - Sámson 2
Bír 14,1-15 - Sámson házassága - Sámson találós kérdése 1
Bír 14,16-15,8 - Sámson találós kérdése 2 - Sámson felégeti a filiszteusok vetését
Bír 15,9-16,3 - Az állkapocs - Sámson Gázában
Bír 16,4-17 - Sámson és Delila 1
Bír 16,17-31 - Sámson és Delila 2 - Sámson bosszúja és halála
Bír 17,1-13 - Micha szentélye
Bír 18,1-15 - Dán törzsének egy része földet keres 1
Bír 18,16-31 - Dán törzsének egy része földet keres 2 - Lais elfoglalása
Bír 19,1-13 - A levita és mellékfelesége - Gibea lakóinak gaztette 1
Bír 19,13-28 - Gibea lakóinak gaztette 2
Bír 19,29-20,11 - Gibea lakóinak gaztette 3 - Izrael fiai bosszút forralnak Gibea ellen
Bír 20,12-28 - Benjamin fiainak megátalkodottsága
Bír 20,29-42 - Benjamin legyőzése 1
Bír 20,43-21,11 - Benjamin legyőzése 2 - Izrael fiai megmentik Benjamin fiait a pusztulástól 1
Bír 21,12-25 - Izrael fiai megmentik Benjamin fiait a pusztulástól 2 - A silói leányrablás