Makkabeusok 1. könyve

Az oldal feltöltése folyamatban van.

Makkabeusok 1. könyve

Felolvasók: a Váci Egyházmegye hívei
Koordinátor: Péntek Zsolt
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel 2021. januárjában készült.

1Mak 1,1-15 - 1. ELŐSZÓ: Nagy Sándor és utódai - Antiochusz Epifanész és a hellenizmus behatolása Izraelbe
1Mak 1,16-42 - Antiochusz Epifanész kifosztja a templomot és üldözi a törvényhez hű zsidókat 1
1Mak 1,42-64 - Antiochusz Epifanész kifosztja a templomot és üldözi a törvényhez hű zsidókat 2
1Mak 2,1-28 - 2. MATTATIÁS SZENT HÁBORÚT KEZDEMÉNYEZ: Mattatiás és fiai - Az áldozat Modinban
1Mak 2,29-48 - A szombathoz való hűség próbája a pusztában - Mattatiás tevékenykedése
1Mak 2,49-70 - Mattatiás végrendelete és halála
1Mak 3,1-26 - 3. JÚDÁS MAKKABEUS, A ZSIDÓK VEZÉRE (KR. E. 166–160): Júdás Makkabeus dicsérete - Júdás első sikere
1Mak 3,27-45 - Antiochusz Perzsia és Júdea ellen készül - Gorgiász és Nikanor betörnek Júdeába
1Mak 3,46-60 - A zsidók Micpában gyülekeznek
1Mak 4,1-25 - Az emmauszi csata
1Mak 4,26-47 - Liziász első hadjárata - A templom megtisztítása és fölszentelése 1
1Mak 4,48-61 - A templom megtisztítása és fölszentelése 2
1Mak 5,1-20 - Hadjárat az idumeaiak és az ammoniták ellen - A galileai és a gileádi hadjárat előkészületei
1Mak 5,21-46 - Harcok Galileában és Gileádban 1
1Mak 5,47-68 - Harcok Galileában és Gileádban 2 - Vereség Jamnia mellett - Győzelem Idumeában és Filiszteában
1Mak 6,1-17 - Antiochusz Epifanész halála - V. Antiochusz trónra lépése
1Mak 6,18-47 - Júdás, a Makkabeus ostrom alá fogja Jeruzsálem várát - V. Antiochusz és Liziász hadjárata
1Mak 6,48-63 - Bet-Cur elfoglalása, Sion hegyének ostroma - A király vallásszabadságot ad
1Mak 7,1-25 - I. Demetriusz uralma
1Mak 7,26-38 - Nikanor Júdeában - Nikanor fenyegetőzései
1Mak 7,39-50 - Nikanor veresége
1Mak 8,1-16 - A rómaiak dicsérete
1Mak 8,17-32 - Szövetség a rómaiakkal
1Mak 9,1-22 - A Beerzet melletti csata. Makkabeus Júdás halála. - Júdást, a Makkabeust eltemetik
1Mak 9,23-49 - 4. JONATÁN, A ZSIDÓK VEZÉRE ÉS FŐPAPJA (KR. E. 160–142): A görögpártiak uralma - Jonatán Tekoa pusztájában - A Jordán melletti ütközet
1Mak 9,50-73 - Bakchidesz erődöket épít - Betbasszi ostroma
1Mak 10,1-21 - Alexander Balasz főpappá teszi Jonatánt
1Mak 10,22-45 - I. Demetriusz levele
1Mak 10,46-66 - Jonatán elutasítja Demetriusz ajánlatát - Alexander házassága Kleopátrával. Jonatán mint helytartó.
1Mak 10,67-89 - II. Demetriusz. Jonatán legyőzi Apollóniusz helytartót.
1Mak 11,1-29 - VI. Ptolemeusz támogatja II. Demetriuszt, és Alexanderrel együtt meghal.
1Mak 11,30-53 - Új kiváltságlevél
1Mak 11,54-74 - Jonatán II. Demetriusz ellen fordul
1Mak 12,1-23 - Jonatán szövetséget köt Rómával és Spártával
1Mak 12,24-38 - Jonatán Cöle-Szíriában, Simon Filoteában - Jonatán építkezései
1Mak 12,39-53 - Jonatán ellenségei kezére kerül
1Mak 13,1-24 - 5. SIMON FŐPAP (KR. E. 142–134): Simon átveszi a vezetést - Simon kiűzi Trifont Júdeából
1Mak 13,25-42 - Simon eltemeti Jonatánt - Simon II. Demetriusz mellé áll
1Mak 13,43-53 - Simon elfoglalja Gezert - Simon elfoglalja Jeruzsálem várát
1Mak 14,1-24 - Simon dicsérete - A Spártával és Rómával kötött szövetség megújítása
1Mak 14,25-49 - Simon kitüntetése
1Mak 15,1-24 - VII. Antiochusz elismeri Simon kiváltságait - Rómából visszatérnek a követek
1Mak 15,25-41 - VII. Antiochusz ellenségessé válik - Kendebeusz rátör Júdeára
1Mak 16,1-10 - Simon fiai legyőzik Kendebeuszt
1Mak 16,11-24 - Simon halála