Igéző "C" év - Evangélium

Dr. Benyik György:
Igézők - Elmélkedések a liturgikus év C ciklusának evangéliumairól (Agapé, Szeged 2006)

Advent

Advent 1. vasárnapja
Advent 2. vasárnapja
Advent 3. vasárnapja
Advent 4. vasárnapja

Karácsonyi idő

Karácsony éjféli mise
Karácsony ünnepi mise
Szent Család vasárnapja
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe
Karácsony utáni 2. vasárnap
Urunk megjelenése (Vízkereszt)
Urunk megkeresztelkedése

Nagyböjt

Nagyböjt 1. vasárnapja
Nagyböjt 2. vasárnapja
Nagyböjt 3. vasárnapja
Nagyböjt 4. vasárnapja
Nagyböjt 5. vasárnapja
Virágvasárnap

Húsvéti szent háromnap és húsvéti idő

Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje
Nagypéntek
Húsvét vigíliája
Húsvét vasárnap
Húsvéthétfő
Húsvét 2. vasárnapja
Húsvét 3. vasárnapja
Húsvét 4. vasárnapja
Húsvét 5. vasárnapja
Húsvét 6. vasárnapja
Urunk mennybemenetele
Húsvét 7. vasárnapja
Pünkösd vigíliája
Pünkösd vasárnap

Évközi idő

Évközi 2. vasárnap
Évközi 3. vasárnap
Évközi 4. vasárnap
Évközi 5. vasárnap
Évközi 6. vasárnap
Évközi 7. vasárnap
Évközi 8. vasárnap
Évközi 9. vasárnap
Évközi 10. vasárnap
Évközi 11. vasárnap
Évközi 12. vasárnap
Évközi 13. vasárnap
Évközi 14. vasárnap
Évközi 15. vasárnap
Évközi 16. vasárnap
Évközi 17. vasárnap
Évközi 18. vasárnap
Évközi 19. vasárnap
Évközi 20. vasárnap
Évközi 21. vasárnap
Évközi 22. vasárnap
Évközi 23. vasárnap
Évközi 24. vasárnap
Évközi 25. vasárnap
Évközi 26. vasárnap
Évközi 27. vasárnap
Évközi 28. vasárnap
Évközi 29. vasárnap
Évközi 30. vasárnap
Évközi 31. vasárnap
Évközi 32. vasárnap
Évközi 33. vasárnap
Évközi 34. vasárnap: Krisztus király ünnepe

Urunk főünnepei az évközi időben

Szentháromság vasárnapja
Krisztus Testének és Vérének ünnepe: Úrnapja
Jézus Szent Szívének ünnepe
Urunk színeváltozása

Szűz Mária és szentek miséi

December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
December 26. Szent István első vértanú
Február 2. Urunk bemutatása: Gyertyaszentelő Boldogasszony
Március 19. Szent József
Március 25. Urunk születésének hírüladása: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Mária Szent Szívének ünnepe (Jézus Szent Szívének ünnepe utáni szombat)
Június 29. Szent Péter és Szent Pál, ünnepi mise

Július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél
Augusztus 15. Nagyboldogasszony, vigília mise
Augusztus 15. Nagyboldogasszony, ünnepi mise
Augusztus 20. Szent István király
Szeptember 8. Kisboldogasszony
Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása
Október 8. Magyarok Nagyasszonya
November 1. Mindenszentek ünnepe
November 2. Halottak napja