Kivonulás könyve

Kivonulás könyve

Felolvasók: a Pécsi Egyházmegye hívei
Koordinátor: Asztalos Lívia
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a
 ... készült 2019. augusztusában.

Kiv 1,1-22 - Visszatekintés - Az elnyomatás kezdete
Kiv 2,1-25 - Mózes születése - Mózes Midián pusztájába menekül - Isten megemlékezik Izraelről
Kiv 3,1-12 - Az égő csipkebokor - Mózes küldetése
Kiv 3,13-22 - Isten nevének kinyilvánítása - Utasítások Mózesnek - Az egyiptomiak kifosztása
Kiv 4,1-17 - A Mózesnek adott csodajelek - Áron Mózes tolmácsa
Kiv 4,18-31 - Mózes visszatérése Egyiptomba - Mózes fiának körülmetélése - Találkozás Áronnal
Kiv 5,1-23 - Találkozás Áronnal - Találkozás Áronnal - A héber munkavezetők panasza - A nép szemrehányása, Mózes imája
Kiv 6,1-13 - A nép szemrehányása, Mózes imája
Kiv 6,14-30 - Mózes és Áron családfája - A meghívás történetének folytatása 1
Kiv 7,1-13 - A meghívás történetének folytatása - A bot és a kígyó
Kiv 7,14-29 - Az 1. csapás: a víz vérré változik - A 2. csapás: a békák 1
Kiv 8,1-11 - A 2. csapás: a békák 2
Kiv 8,12-28 - A 3. csapás: a szúnyogok - A 4. csapás: a bögölyök
Kiv 9,1-12 - Az 5. csapás: a dögvész - A 6. csapás: a fekély
Kiv 9,13-35 - A 7. csapás: a jégeső
Kiv 10,1-20 - A 8. csapás: a sáskajárás
Kiv 10,21-29 - A 9. csapás: a sötétség
Kiv 11,1-10 - Az elsőszülöttek megfenyegetése
Kiv 12,1-14 - A húsvéti bárány.
Kiv 12,15-28 - A kovásztalan kenyér ünnepe - A húsvétra vonatkozó előírások
Kiv 12,29-51 - A 10. csapás: az elsőszülöttek halála - Az egyiptomiak kifosztása - Izrael elindulása - A húsvéti bárányra vonatkozó előírások
Kiv 13,1-23 - Az elsőszülöttség - A kovásztalan kenyér - Az elsőszülöttek - Izrael fiainak elindulása
Kiv 14,1-14 - Etamtól a Sás-tengerig - Az egyiptomiak üldözik Izraelt
Kiv 14,15-31 - Átvonulás a Sás-tengeren
Kiv 15,1-27 - Győzelmi ének - Mara 1
Kiv 16,1-21 - Mara 2
Kiv 16,22-36 - Mara 3
Kiv 17,1-15 - A sziklából fakasztott víz - Harc Amalekkel
Kiv 18,1-12 - Jetró és Mózes találkozása
Kiv 18,13-27 - Bírák kinevezése
Kiv 19,1-25 - Megérkezés a Sínai-hegyhez - A szövetség megígérése - A szövetség előkészítése - Isten megjelenése
Kiv 20,1-26 - A tízparancsolat - Az oltár törvénye
Kiv 21,1-17 - A rabszolgákra vonatkozó törvény - Emberölés
Kiv 21,18-37 - Testi sértés - Állatlopás 1
Kiv 22,1-14 - Állatlopás 2 - Kártérítéssel járó vétségek
Kiv 22,15-30 - Nemi erőszak - Erkölcsi és vallási törvények - A zsenge és az elsőszülött.
Kiv 23,1-19 - Az igazságosság, az ellenség iránti kötelesség - A szombatév és a szombat - Izrael ünnepei
Kiv 23,20-33 - Utasítás Kánaán elfoglalására
Kiv 24,1-18 - A szövetség megkötése - Mózes a hegyen
Kiv 25,1-22 - Adakozás a szentélyre - A sátor felszerelése és a láda
Kiv 25,23-40 - A kitett kenyerek asztala - A mécstartó
Kiv 26,1-14 - A hajlék, a függönyök és a takarók
Kiv 26,15-37 - A faváz - A függöny
Kiv 27,1-21 - Az égőáldozat oltára - Az udvar - A mécsekbe való olaj.
Kiv 28,1-14 - A papok öltözete - Az efod
Kiv 28,15-43 - A melltáska - A felső köntös - A fejdísz - A papok öltözete
Kiv 29,1-21 - Áronnak és fiainak fölszentelése: előkészület - A beöltözés és fölkenés - Az áldozat
Kiv 29,22-46 - A papok beiktatása - A szent lakoma - Az égőáldozat oltárának felszentelése - A napi égőáldozat
Kiv 30,1-21 - Az illatáldozat oltára - A fejadó - A medence
Kiv 30,22-38 - A fölkenéshez használt olaj - Az illatszer
Kiv 31,1-18 - A szentély elkészítői - A szombati nyugalom - A törvény tábláinak átadása
Kiv 32,1-14 - Az aranyborjú - Az Úr tájékoztatja Mózest - Mózes imája
Kiv 32,15-35 - Mózes összetöri a törvény tábláit - A leviták buzgósága - Mózes újabb könyörgése
Kiv 33,1-23 - Parancs a továbbvonulásra - A sátor - Mózes imája - Mózes a hegyen
Kiv 34,1-35 - A szövetség megújítása, a törvény táblái - Isten megjelenése. Segítségül hívta az Úr nevét - A szövetség - Mózes lejön a hegyről
Kiv 35,1-19 - A szombat törvénye - Az anyag összegyűjtése 1
Kiv 35,20-35 - Az anyag összegyűjtése 2 - A szentély készítői
Kiv 36,1-19 - A gyűjtés befejezése - A hajlék 
Kiv 36,20-38 - A faváz - A függöny
Kiv 37,1-29 - A láda - A kitett kenyerek asztala - A mécstartó - Az illatáldozat oltára
Kiv 38,1-31 - Az égőáldozat oltára - A medence - Az udvar elkészítése - A fémek értéke
Kiv 39,1-21 - A főpap ruhái - A melltáska
Kiv 39,22-43 - A felső köntös - A papok ruhái - A diadém - A munka átadása
Kiv 40,1-15 - A szentély felállítása és felszentelése
Kiv 40,16-38 - Az isteni rendelkezés végrehajtása - Az Úr birtokba veszi a szentélyt - A felhő vezeti Izrael fiait