Zsoltárok könyve

Zsoltárok könyve

Felolvasók: a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói
Koordinátor: Dr. Németh Áron
Felvételvezető és hangtechnikusok: Bodonovics István; Vígh Tamás
Vágás és utómunkálatok: Bodonovics István és Zólyomi Norbert
A felvétel a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Andaházy Kollégiumában készült 2019. decemberében és 2020. januárjában-februárjában.

Zsolt 1,1-3,9 - 1. zsoltár: A két út - 2. zsoltár: A messiási dráma - 3. zsoltár: Az üldözött reggeli imája
Zsolt 4,1-5,13 - 4. zsoltár: Esti ima - 5. zsoltár: Reggeli ima
Zsolt 6,1-7,18 - 6. zsoltár: Könyörgés - 7. zsoltár: Az üldözött igaz imája
Zsolt 8,1-9,21 - 8. zsoltár: A Teremtő dicsérete - 9. zsoltár: Isten megmenti az igazat
Zsolt 10,1-11,7 - 10. zsoltár:  - 11 (10). zsoltár: Az igaz bizalma
Zsolt 12,1,14,7 - 12 (11). zsoltár: A hazug a világ ellen - 13 (12). zsoltár: Bizakodó könyörgés - 14 (13). zsoltár: Az ember Isten nélkül
Zsolt 15,1-,17,15 - 15 (14). zsoltár: Isten házában - 16 (15). zsoltár: Örökségem az Úr - 17 (16). zsoltár: A tiszta szívű ember könyörgése
Zsolt 18,1-24 - 18 (17). zsoltár: A király győzelmi éneke 1
Zsolt 18,26-51 - 18 (17). zsoltár: A király győzelmi éneke 1
Zsolt 19,1-20,10 - 19 (18). zsoltár: Isten nagysága - 20 (19). zsoltár: Ima a királyért
Zsolt 21,1-14 - 21 (20). zsoltár: Hálaének a királyért
Zsolt 22,1-32 - 22 (21). zsoltár: Az igaz szenvedése és reménye
Zsolt 23,1-24,10 - 23 (22). zsoltár: A jó pásztor - 24 (23). zsoltár: Bevonulás a szentélybe
Zsolt 25,1-26,12 - 25 (24). zsoltár: Ima a veszély idején - 26 (25). zsoltár: Az ártatlan imája
Zsolt 27,1-28,9 - 27 (26). zsoltár: Bizalom az Úrban - 28 (27). zsoltár: Kérés és hálaadás
Zsolt 29,1-30,13 - 29 (28). zsoltár: A természet Ura - 30 (29). zsoltár: Hála a megmenekülésért
Zsolt 31,1-25 - 31 (30). zsoltár: Ima a szorongattatás idején
Zsolt 32,1-33,22 - 32 (31). zsoltár: (Tanítóköltemény - Dávidtól) - 33 (32). zsoltár: A Gondviselés dicsérete
Zsolt 34,1-23 - 34 (33). zsoltár: Az isteni igazságosság dicsérete
Zsolt 35,1-28 - 35 (34). zsoltár: Az üldözött igaz imája
Zsolt 36,1-13 - 36 (35). zsoltár: A bűnös vakság, Isten jósága
Zsolt 37,1-20 - 37 (36). zsoltár: Az igaz és a bűnös sorsa 1
Zsolt 37,21-40 - 37 (36). zsoltár: Az igaz és a bűnös sorsa 2
Zsolt 38,1-23 - 38 (37). zsoltár: Ima szükség idején
Zsolt 39,1-14 - 39 (38). zsoltár: Az ember kicsisége
Zsolt 40,1-41,14 - 40 (39). zsoltár: Hálaadás és kérés - 41 (40). zsoltár: Beteg imája elhagyatottságában
Zsolt 42,1-43,5 - 42 (41). zsoltár: Egy levita panasza száműzetésben - 43 (42). zsoltár
Zsolt 44,1-27 - 44 (43). zsoltár: Az üldözött nép panasza
Zsolt 45,1-46,12 - 45 (44). zsoltár: Királyi menyegzős ének - 46 (45). zsoltár: Isten velünk
Zsolt 47,1-48,15 - 47 (46). zsoltár: Isten a világ királya - 48 (47). zsoltár: Isten védi szent városát
Zsolt 49,1-21 - 49 (48). zsoltár: A mulandó gazdagság
Zsolt 50,1-23 - 50 (49). zsoltár: Az igazi istentisztelet
Zsolt 51,1-21 - 51 (50). zsoltár: Bűnbánat
Zsolt 52,1-54,9 - 52 (51). zsoltár: Ítélet az álnok ember felett - 53 (52). zsoltár: Az emberek romlottsága - 54 (53). zsoltár: Kérés az Úrhoz
Zsolt 55,1-24 - 55 (54). zsoltár: Az üldözött imája
Zsolt 56,1-57,12 - 56 (55). zsoltár: A hívő bizalma - 57 (56). zsoltár: Ellenségtől körülvéve
Zsolt 58,1-59,18 - 58 (57). zsoltár: Ítélet a Föld bírái felett  - 59 (58). zsoltár: A gonoszok ellen
Zsolt 60,1-61,9 - 60 (59). zsoltár: Ima háború idején - 61 (60). zsoltár: A száműzött imája
Zsolt 62,1-63,12 - 62 (61). zsoltár: Isten az egyetlen reménység - 63 (62). zsoltár: Vágyakozás Isten után
Zsolt 64,1-65,14 - 64 (63). zsoltár: A rágalmazók bűnhődése - 65 (64). zsoltár: Hálaima
Zsolt 66,1-67,8 - 66 (65). zsoltár: A nép hálaéneke - 67 (66). zsoltár: Aratási hálaének
Zsolt 68,1-36 - 68 (67). zsoltár: Az Úr diadalmenete
Zsolt 69,1-37 - 69 (68). zsoltár: Siralom
Zsolt 70,1-71,24 - 70 (69). zsoltár: Ima szükség idejére - 71 (70). zsoltár: Öregedő ember imája
Zsolt 72,1-20 - 72 (71). zsoltár: A megígért király
Zsolt 73,1-28 - 73 (72). zsoltár: Örök visszafizetés
Zsolt 74,1-75,11 - 74 (73). zsoltár: Az elpusztult Templom siratása - 75 (74). zsoltár: Az isteni ítélet
Zsolt 76,1-77,21 - 76 (75). zsoltár: Hálaének  - (76). zsoltár: Emlékezés Izrael múltjára
Zsolt 78,1-31 - 78 (77). zsoltár: Isten üdvtörténeti tettei 1
Zsolt 78,32-51 - 78 (77). zsoltár: Isten üdvtörténeti tettei 2
Zsolt 78,52-72 - 78 (77). zsoltár: Isten üdvtörténeti tettei 3
Zsolt 79,1-80,20 - 79 (78). zsoltár: A nép gyászéneke - 80 (79). zsoltár: Ima Izrael helyreállításáért
Zsolt 81,1-82,8  - 81 (80). zsoltár: A sátrak ünnepére - 82 (81). zsoltár: A gonosz bírák figyelmeztetése
Zsolt 83,1-84,13 - 83 (82). zsoltár: Izrael ellenségei ellen - 84 (83). zsoltár: A zarándokének
Zsolt 85,1-86,17 - 85 (84). zsoltár: Ima békéért - 86 (85). zsoltár: Ima nehéz időben
Zsolt 87,1-88,19 - 87 (88). zsoltár: Sion a népek anyja  - 88 (89). zsoltár: Ima szükség idején
Zsolt 89,1-19 - 89 (88). zsoltár: Föllebbezés ISten hűségéhez 1
Zsolt 89,20-53- 89 (88). zsoltár: Föllebbezés ISten hűségéhez 2
Zsolt 90,1-91,16 - 90 (89). zsoltár: Az ember mulandósága - 91 (90). zsoltár: Isten védőszárnya alatt
Zsolt 92,1-93,5 - 92 (91). zsoltár: Az igaz éneke - 93 (92). zsoltár: Isten a világ Ura
Zsolt 94,1-95,11 - 94 (93). zsoltár: Az igazságos Isten - 95 (94). zsoltár: Felhívás dicséretre
Zsolt 96,1-98,9 - 96 (95). zsoltár: Az Úr király és bíró - 97 (96). zsoltár: Az Úr diadalmenete - 98 (97). zsoltár: A világ Bírája
Zsolt 99,1-101,8 - 99 (98). zsoltár: Isten, az igaazságos király - 100 (99). zsoltár: Felhívás dicséretre - 101 (100). zsoltár: Királyi fogadalom
Zsolt 102,1-29 - 102 (101). zsoltár: Ima megpróbáltatásban
Zsolt 103,1-22 - 103 (102). zsoltár: Isten a szeretet
Zsolt 104,1-35 - 104 (103). zsoltár: A teremtés himnusza
Zsolt 105,1-23 - 105 (104). zsoltár: Az üdvtörténet eseményei 1
Zsolt 105,24-45 - 105 (104). zsoltár: Az üdvtörténet eseményei 2
Zsolt 106,1-23 - 106 (105). zsoltár: A nép bűnvallomása 1
Zsolt 106,24-48 - 106 (105). zsoltár: A nép bűnvallomása 2
Zsolt 107,1-22 - 107 (106). zsoltár: Isten kiment minden veszélyből 1
Zsolt 107,23-108,14 - 107 (106). zsoltár: Isten kiment minden veszélyből  - 108 (107). zsoltár: A nép reggeli imája
Zsolt 109,1-110,7 - 109 (108). zsoltár: Átokzsoltár - 110 (109). zsoltár: A Messiás főpapsága
Zsolt 111,1-113,9 - 111 (110). zsoltár: Isten műveinek dicsérete - 112 (111). zsoltár: Az igaz ember dicsérete - 113 (112). zsoltár: Isten fönsége és irgalma
Zsolt 114,1-115,18 - 114 (113). zsoltár: Húsvéti ének - 115 (114). zsoltár: Az egyetlen igaz Isten
Zsolt 116,1-117,2 - 116 (115). zsoltár - 117 (116). zsoltár: Felhívás dicséretre
Zsolt 118,1-29 - 118 (117). zsoltár: Hálaének a sátrak ünnepén
Zsolt 119,1-32 - 119 (118). zsoltár: A Törvény dicsérete 1
Zsolt 119,33-64 - 119 (118). zsoltár: A Törvény dicsérete 2
Zsolt 119,65-96 - 119 (118). zsoltár: A Törvény dicsérete 3
Zsolt 119,97-128 - 119 (118). zsoltár: A Törvény dicsérete 4
Zsolt 119,129-160 - 119 (118). zsoltár: A Törvény dicsérete 5
Zsolt 119,161-176 - 119 (118). zsoltár: A Törvény dicsérete 6
Zsolt 120,1-123,4 - 120 (119). zsoltár: A béke ellenségei - 121 (120). zsoltár: Izrael oltalmazója - 122 (121). zsoltár: A zarándokok üdvözlete Jeruzsálem kapujában - 123 (122). zsoltár: A szenvedő ember imája
Zsolt 124,1-127,5 - 124 (123). zsoltár: Izrael szabadítója - 125 (124). zsoltár: Isten védelmezi övéit - 126 (125). zsoltár: A hazatérők éneke - 127 (126). zsoltár:Bizakodás a Gondviselésben
Zsolt 128,1-131,3 - 128 (127). zsoltár: Áldás a hívőre - 129 (128). zsoltár: Sion ellenségei ellen - 130 (129). zsoltár: Könyörgés és bizakodás - 131 (130). zsoltár: Gyermeki lelkület
Zsolt 132,1-134,3  - 132 (131). zsoltár: A szövetség ládája átvitelének évfordulóján - 133 (132). zsoltár: Testvéri egyetértés - 134 (133). zsoltár: Istentiszteletre
Zsolt 135,1-21 - 135 (134). zsoltár: Dicsőítő ének
Zsolt 136,1-26 - 136 (135). zsoltár: A nagy hálaének
Zsolt 137,1-138,8 - 137 (136). zsoltár: A száműzöttek éneke - 138 (137). zsoltár: Hálaének
Zsolt 139,1-24 - 139 (138). zsoltár: Isten mindentudása és jelenléte
Zsolt 140,1-141,10 - 140 (139). zsoltár: A gonoszok ellen - 141 (140). zsoltár: Ima üldözések idején
Zsolt 142,1-143,12 - 142 (141). zsoltár: Az üdvözlet imája - 143 (142). zsoltár: Alázatos kérés
Zsolt 144,1-15 - 144 (143). zsoltár: Ima a győzelemért
Zsolt 145,1-146,10 - 145 (144). zsoltár: Isten uralma - 146 (145). zsoltár: A segítő Isten
Zsolt 147,1-148,14 - 147 (146). zsoltár: A Mindenható himnusza - 148 (147). zsoltár: A mindenség az Urat dicséri
Zsolt 149,1-150,5 - 149 (148). zsoltár: Győzelmi ének - 150 (149). zsoltár: Záró dicsőítés