Máté evangéliuma

Evangélium Szent Máté szerint

Felolvasók: a gyulafehérvári katolikus papnövendékek
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Koordinátor: Oláh Zoltán
A felvétel az
 Erdélyi Mária Rádió gyulafehérvári stúdiójában készült 2016 májusában.

Mt 1,1-17 Jézus családfája
Mt 1,18-25 Jézus születése
Mt 2,1-12 A napkeleti bölcsek hódolata
Mt 2,13-23 Menekülés Egyiptomba
Mt 3,1-12 Keresztelő János
Mt 3,13-4,11 Jézus megkeresztelkedése
Mt 4,12-25 Jézus tanítnai kezd Galileában
Mt 5,1-16 A hegyi beszéd - Tanítás Isten Országáról
Mt 5,17-26 A Törvény és a próféták
Mt 5,27-48 A házasságtörés
Mt 6,1-15 Az alamizsnálkodás
Mt 6,16-34 A böjt
Mt 7,1-14 Az ítélkezés
Mt 7,15-29 A hamis próféták
Mt 8,1-17 A leprás meggyógyítása
Mt 8,18-34 Jézus követése
Mt 9,1-13 Egy béna meggyógyítása
Mt 9,14-34 Kérdés a böjtről
Mt 9,35-10,15 A nagy aratás
Mt 10,16-31 Felhívás a bátor hitvallásra 1
Mt 10,32-11,1 Felhívás a bátor hitvallásra 2
Mt 11,2-24 Keresztelő János kérdése
Mt 11,25-12,8 Jézus dicsőíti az Atyát
Mt 12,9-21 A béna meggyógyítása
Mt 12,22-37 Jézus önigazolása
Mt 12,38-50 Jézus nem ad jelet 1 (Jónás próféta jele)
Mt 13,1-23 Példabeszéd a magvetőről
Mt 13,24-43 Példabeszéd a búzáról és a konkolyról
Mt 13,44-53 Példabeszéd a kincsről és a gyöngyről
Mt 13,54-14,12 Visszautasítás Názáretben
Mt 14,13-36 Az első kenyérszaporítás
Mt 15,1-20 A tisztaságról és a tisztátalanságról
Mt 15,21-39 A pogány asszony lányának meggyógyítása
Mt 16,1-12 Jézus nem ad jelet 2 (Az égi jel)
Mt 16,13-28 Péter hitvallása, Jézus válasza
Mt 17,1-13 Jézus színeváltozása
Mt 17,14-27 Egy holdkóros meggyógyítása
Mt 18,1-14 A tanítványok vetélkedése
Mt 18,15-19,2 A testvér megintése
Mt 19,3-15 A válásról és a nőtlenségről
Mt 19,16-30 A gazdagságról és Jézus követéséről
Mt 20,1-16 Példabeszéd a szőlősgazdáról
Mt 20,17-34 A szenvedés és a feltámadás harmadik megjövendölése
Mt 21,1-17 Bevonulás Jeruzsálembe
Mt 21,18-32 A fügefa megátkozása
Mt 21,33-46 Példabeszéd a gonosz szőlőművesekről
Mt 22,1-22 Példabeszéd a királyi menyegzőről
Mt 22,23-46 Kérdés a halottak feltámadásáról
Mt 23,1-22 Az írástudók és farizeusok 1
Mt 23,23-39 Az írástudók és farizeusok 2 
Mt 24,1-28 A templom pusztulásáról
Mt 24,29-44 Az Emberfia eljövetele
Mt 24,45-25,13 Példabeszéd a hűséges és a gonosz szolgáról
Mt 25,14-30 Példabeszéd a befektetett pénzről
Mt 25,31-46 Az utolsó ítélet
Mt 26,1-16 A főtanács határozata
Mt 26,17-29 A húsvéti vacsora előkészítése
Mt 26,30-46 Jézus kimegy az Olajfák hegyére
Mt 26,47-68 Jézust elfogják
Mt 26,69-27,10 Péter tagadása
Mt 27,11-26 Jézus Pilátus előtt
Mt 27,27-44 Jézus kigúnyolása
Mt 27,45-66 Jézus halála
Mt 28,1-20 Az angyal híradása az üres sírnál