Józsue könyve

Felolvasók: a Gyulai Grosics Akadémia tanulói
Koordinátor: 
Felvételvezető és hangtechnikusok: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a ...ban készült 2019. novemberében.

Józsue könyve

Józs 1,1-18 - Felhívás az Ígéret földjére való bevonulásra - Az isteni segítség föltétele a hűség - A Jordánon inneni törzsek segítsége
Józs 2,1-16 - Józsue hírszerzői Jerikóban - Rácháb és a hírszerzők 1
Józs 2,16-3,11 - Rácháb és a hírszerzők 2 - A hírszerzők visszatérése
Józs 3,14-4,13 - Előkészület az átkelésre - Utolsó utasítások az átkelés előtt 1
Józs 4,14-5,9 - Átkelés a folyón - A tizenkét emlékkő - Az átkelés befejezése - Megérkezés Gilgalba - Körülmetélkedés Gilgalban 1
Józs 5,10-6,13 - Körülmetélkedés Gilgalban 2 - A húsvét ünnepe 
Józs 6,13-26 -  Józsue látomása - Jerikó eleste - A pusztulásra ítélt Jerikó - Rácháb házát megkímélik
Józs 6,27-7,11 - Átok arra, aki Jerikót újjáépíti - Az átokparancs megszegése - Vereség Ainál - Józsue könyörgése
Józs 7,11-25 - Az Úr válasza - A bűnös megtalálása és bűnhődése
Józs 7,26-8,18 - Józsue cselvetése - Az Ai melletti csata
Józs 8,18-33 - Ai lakóinak teljes pusztulása - Az átok betöltése - A faragatlan kövekből épült oltár
Józs 8,34-9,14 - A törvény felolvasása - Szövetség Izrael ellen - A gibeoniták cselvetése 1
Józs 9,15-10,7 - A gibeoniták cselvetése 2 - Rendszabályok a gibeoniták számára - Öt király harcba száll Gibeon ellen - Józsue segítségére siet Gibeonnak
Józs 10,8-22 - Égi segítség - Az öt király a Makkeda melletti barlangban 1
Józs 10,23-42 - Az öt király a Makkeda melletti barlangban 2 - Kánaán déli városainak meghódítása - Az egész déli rész elfoglalása
Józs 10,43-11,23 - Észak királyainak szövetsége - A meromi győzelem - Hacor és a többi északi város elfoglalása - Józsue végrehajtja Mózes parancsát - Az anakiták kiirtása.
Józs 12,1-24 - A Jordántól keletre legyőzött királyok - A Jordánon innen legyőzött királyok
Józs 13,1-23 - Meghódítatlan vidékek - A Jordánon inneni törzsek: Áttekintés - Ruben törzse
Józs 13,24-33 - Gád törzse - Manassze törzse felének része
Józs 14,1-12 - A három nagy törzs a Jordántól Nyugatra: - Bevezetés - Kaleb része
Józs 14,13-15,32 - Júda törzse - Kaleb fiai elfoglalják a Jordán völgyét - Júda törzsének városa 1
Józs 15,32-16,10 - Júda törzsének városa 2 - Efraim törzse
Józs 17,1-13 - Manassze törzse
Jozs 17,14-18 - József fiai előrehatolnak az erdőkbe
Jozs 18,1-28 - Földosztás a hét törzsnek - Benjamin törzse - Benjamin városai
Jozs 19,1-23 - Simeon törzse - Zebulun törzse - Isszachár törzse
Jozs 19,24-51 - Áser törzse - Naftali törzse - Dán törzse.
Jozs 20,1-21,8 - A menedékvárosok - Lévi fiainak városai
Jozs 21,9-33 - Kehát fiainak része - Gerson fiainak része
Jozs 21,34-45 - Merári fiainak része - A földosztás befejezése
Jozs 22,1-12 - A Jordánon túli törzsek elbocsátása - Oltár építése a Jordán mellett
Jozs 22,13-29 - A keleti törzsek megvádolása - A Jordánon túli törzsek válasza
Jozs 22,30-23,16 - A békesség helyreállítása - Józsue összefoglalja művét - Életmód az idegen népek körében
Jozs 24,1-13 - Emlékezés Izrael hivatására
Jozs 24,14-33 - Izrael az Urat választja - A szichemi szövetség - Józsue halála - József csontjai, Eleazár halála