Krónikák 2. könyve

Az oldal feltöltése folyamatban van.

Krónikák 2. könyve

Felolvasók: a Váci Egyházmegye hívei
Koordinátor: Péntek Zsolt
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel 2021. januárjában készült.

2Krón 1,1-18 - IV. SALAMON ÉS A TEMPLOMÉPÍTÉS: Salamon bölcsességet kér az Úrtól - A templomépítés előkészítése 1
2Krón 2,1-15 - A templomépítés előkészítése 2
2Krón 2,16-3,17 - Salamon robotosai - A templomépítés munkálatai 1
2Krón 4,1-22 - A templomépítés munkálatai 2
2Krón 5,1-14 - A szövetség ládájának átvitele - Az Úr beköltözik a templomába
2Krón 6,1-11 - Salamon beszéde a néphez
2Krón 6,12-30 - Salamon templomszentelési imádsága 1
2Krón 6,30-7,10 - Salamon templomszentelési imádsága 2 - A templomszentelés
2Krón 7,11-22 - Isten ígérete a templomszentelés után
2Krón 8,1-18 - Salamon uralkodói tettei
2Krón 9,1-12 - Sába királynőjének látogatása
2Krón 9,13-31 - Salamon gazdagsága és udvartartásának pompája - Salamon halála
2Krón 10,1-19 - V. ELSŐ REFORMOK A KIRÁLYSÁG IDEJÉN: 1. RECHABEÁM URALKODÁSA ÉS A LEVITÁK ÁTKÖLTÖZÉSE: Az ország kettészakadása
2Krón 11,1-17 - Rechabeám tettei - A papok és leviták átköltözése Júdába
2Krón 11,18-12,16 - Rechabeám családja - Rechabeám hűtlensége és bűnhődése
2Krón 13,1-13 - 2. HŰSÉG A TÖRVÉNYES PAPSÁGHOZ ABIJA URALKODÁSA ALATT: A háború folytatása Abija alatt - Abija beszéde 1
2Krón 13,14-14,7 - Abija beszéde 2 - Abija családja és egyéb dolgai - 3. AZA URALKODÁSA ÉS KULTUSZREFORMJAI: Békés időszak Aza idejében
2Krón 14,8-15,19 - Zerach támadása - Azarja próféta beszéde - Aza reformjai
2Krón 16,1-14 - Aza szövetsége a pogányokkal - Prófétai tiltakozás a pogány szövetséggel szemben - Aza egyéb dolgai és halála
2Krón 17,1-19 - 4. JEHOSAFÁT JÁMBOR URALMA: Jehosafát hatalma - Jehosafát buzgósága a törvényért - Jehosafát hadserege
2Krón 18,1-18 - Szövetség Achábbal - Prófétai nyilatkozatok a háborúról 1
2Krón 18,19-34 - Prófétai nyilatkozatok a háborúról 2 - A csata lefolyása és következményei 1
2Krón 19,1-11 - A csata lefolyása és következményei 2 - Jehosafát térítései és bírósági reformjai
2Krón 20,1-17 - Jehosafát győzelme Moáb és Ammon fiai fölött 1
2Krón 20,17-21,1 - Jehosafát győzelme Moáb és Ammon fiai fölött 2 - Összefoglalás Jehosafát uralkodásáról
2Krón 21,2-20 - 5. ISTENTELEN KIRÁLYOK URALKODÁSA: Jorám uralkodásának kezdete - Jorám bűnhődése
2Krón 22,1-12 - Achaszja gonosz uralma - Atalja gonosztette
2Krón 23,1-15 - Jehojada főpap trónra segíti Joást
2Krón 23,16-21 - Jehojada reformja
2Krón 24,1-16 - Joás kijavíttatja a templomot - HIÁNYZIK!
2Krón 24,17-27 - Joás elpártolása és bűnhődése
2Krón 25,1-13 - 6. AKIK FÉL SZÍVVEL SZOLGÁLTÁK AZ URAT: Amacja hallgat a törvényre és a prófétai szóra
2Krón 25,14-28 - Amacja bálványimádásba süllyed - Amacja háborúja Izrael királyával - Amacja uralkodásának a vége
2Krón 26,1-15 - Uzija uralkodása - Uzija hadi és gazdasági sikerei
2Krón 26,16-27,8 - Uzija gőgje és bűnhődése - Uzija uralmának vége - Jotam uralma
2Krón 27,9-28,15 - VI. A NAGY REFORMOK KORA: 1. ACHÁZ ISTENTELEN URALMA: Acház gonosz uralma - Acház háborúja - Izrael fiai hallgatnak a próféta szavára
2Krón 28,16-27 - Acház idegen segítséget kér - Acház hűtlensége - Acház halála és temetése.
2Krón 29,1-19 - 2. A NAGY MEGÚJULÁS HISZKIJA IDEJÉBEN: Hiszkija trónra lépése - A templom megtisztítása
2Krón 29,20-36 - A templom újraszentelése
2Krón 30,1-12 - A pászka-ünnep előkészítése
2Krón 30,13-31,1 - A pászka-ünnep - A bálványozás megszüntetése
2Krón 31,2-21 - Az istentisztelet rendezése
2Krón 32,1-19 - Szancherib támadása - Szancherib fenyegetései
2Krón 32,20-32 - Az Úr meghallgatja Hiszkija imádságát - Hiszkija uralkodásának egyéb eseményei - Hiszkija halála és temetése
2Krón 33,1-20 - 3. MANASSZE ÉS ÁMON ISTENTELEN URALMA: Manassze szembefordul atyja művével - Manassze megtérése
2Krón 33,21-34,13 - Ámon megátalkodottsága - 4. MEGÚJULÁS JOZIJA ALATT: Az ország megtisztítása a bálványoktól - A templom megújítása
2Krón 34,14-33 - A törvénykönyv megtalálása - Hulda prófétaasszony szavai - A szövetség megújítása
2Krón 35,1-19 - A pászka ünnepének előkészítése - A pászka ünnepe
2Krón 35,20-36,8 - Jozija uralmának szomorú vége - 5. A KIRÁLYSÁG UTOLSÓ ÉVEI: Joacház uralma - Jojakim uralma
2Krón 36,9-23 - Jojachin uralma - Cidkija uralma - Az ország pusztulása - Cirusz felhívása