Jeremiás könyve

Jeremiás könyve

Felolvasók: a Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánia közössége
valamint a szegedi Szent Gellért Szeminárium elöljárói és papnövendékei.
Koordinátor: Zólyomi Norbert
Felvételvezető és hangtechnikus: Zólyomi Norbert
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert

A felvétel a Szeged-Tarjánvárosi Szent Gellért Plébánián készült 2019 augusztusában, szeptemberében, októberében
valamint a Szent Gellért Szemináriumban 2019 novemberében.

Jer 1,1-19 - Jeremiás meghívása
Jer 2,1-19 - Jeremiás korai beszédeiből: Izrael hűtlensége 1
Jer 2,20-37 - Jeremiás korai beszédeiből: Izrael hűtlensége 2
Jer 3,1-13 - A megtérésről - Megtérésre szóló felhívás az északi országhoz
Jer 3,14-25 - Sion sorsa a messiási korban - A megtérésre való buzdítás folytatása
Jer 4,1-18 - Egy észak felől jövő ellenség betörése 1
Jer 4,19-31 - Egy észak felől jövő ellenség betörése 2
Jer 5,1-17 - Az ellenséges betörés okai
Jer 5,18-31 - Két rövid megjegyzés - Beszéd éhínség idején - Ismét az ellenség betöréséről
Jer 6,1-14 - Az ellenséges betörés további leírása 1
Jer 6,15-30 - Az ellenséges betörés további leírása 2
Jer 7,1-19 - Az igazi istentisztelet - Az idegen istenek
Jer 7,20-34 - Istentisztelet hűséges élet nélkül - A bálványok tisztelete, fogsággal való fenyegetés
Jer 8,1-12 - Izrael gonoszsága - A törvény a papok kezén - Egy régebbi fenyegetés megismétlése
Jer 8,13-23 - Fenyegetés Júda szőlője ellen - A próféta panasza éhínség idején
Jer 9,1-15 - Júda erkölcsi romlása - Siratóének Sion fölött 1
Jer 9,16-25 - Siratóének Sion fölött 2 - Az igazi bölcsesség - Hiú reménykedés a körülmetélésben
Jer 10,1-16 - A bálványok és az igaz Isten
Jer 10,17-25 - Jeruzsálemre rettegés vár - Jeremiás imája
Jer 11,1-14 - Jeremiás és a szövetség megtartása
Jer 11,15-23 - Feddő szó a templom látogatóihoz - Jeremiást szülővárosának népe üldözi
Jer 12,1-17 - A gonoszok szerencséje - Az Úr panasza elpusztított birtoka miatt - A szomszédos népekre váró ítélet és üdvösség
Jer 13,1-17 - Az öv jelképe - Az összetört boroskorsók - A Júdára váró fogság
Jer 13,18-27 - A Jojachinnak szóló fenyegetés - Figyelmeztetés a bűnbánattól idegenkedő Jeruzsálemhez
Jer 14,1-22 - A nagy szárazság
Jer 15,1-21 - Háború okozta nyomorúság - Jeremiás újabb meghívása
Jer 16,1-21 - Jeremiás élete mint jel - A szétszórt Izrael hazatérése - Ellenséges betörés meghirdetése - A nemzetek megtérése
Jer 17,1-18 - Júda bálványimádása - Bölcs mondások - Bizalom a templomban és az Úrban - A próféta könyörgése
Jer 17,19-27 - A szombat megtartása
Jer 18,1-23 - Jeremiás a fazekasnál - Izrael elfelejti az Urat - Összeesküvés Jeremiás ellen
Jer 19,1-15 - A széttört korsó - Vita Paschur pappal 1
Jer 20,1-18 - Vita Paschur pappal 2 - Részletek Jeremiás vallomásaiból
Jer 21,1-14 - Jeremiás válasza Cidkija követeinek - A királyi ház figyelmeztetése 1
Jer 22,1-19 - A királyi ház figyelmeztetése 2 - Jövendölések különböző királyok ellen: Joacház ellen - Jojakim ellen
Jer 22,20-29 - Jojachin ellen
Jer 23,1-20 - Messiási jövendölések. Az eljövendő király. - Fenyegető beszéd az álpróféták ellen 1
Jer 23,21-40 - Fenyegető beszéd az álpróféták ellen 2
Jer 24,1-10 - Látomás a két kosár fügéről
Jer 25,1-13 - Babilon, az Úr ostora
Jer 25,13-37 - Látomás a serlegről
Jer 25,38-26,11 - Jeremiás elítélése a templom elleni beszéde miatt 1
Jer 26,12-24 - Jeremiás elítélése a templom elleni beszéde miatt 2
Jer 27,1-11 - Jelképes cselekedet az igával 1
Jer 27,12-22 - Jelképes cselekedet az igával 2
Jer 28,1-17 - Vita Hananjával
Jer 29,1-19 - Jeremiás levele a száműzötteknek 1
Jer 29,20-32 - Jeremiás levele a száműzötteknek - Egy száműzött válasza Jeremiás levelére
Jer 30,1-14 - Izrael helyreállításának ígérete 1
Jer 30,15-24 - Izrael helyreállításának ígérete 2
Jer 31,1-22 - Izrael helyreállításának ígérete 3
Jer 31,23-40 - Júda helyreállításának ígérete - Izrael és Júda - Egyéni vissszafizetés - Az új szövetség - Izrael fennmaradása - Jeruzsálem újjáépül
Jer 32,1-23 - Jeremiás szántóföldet vásárol, mert bízik Júda jövőjében 1
Jer 32,24-44 - Jeremiás szántóföldet vásárol, mert bízik Júda jövőjében 2
Jer 33,1-13 - Jeruzsálem és Júda helyreállításának újabb ígérete
Jer 33,14-26 - Királyság és papság az eljövendő időkben
Jer 34,1-11 - Cidkija sorsa - A felszabadított rabszolgák ügye 1
Jer 34,12-22 - A felszabadított rabszolgák ügye 2
Jer 35,1-19 - Rechab utódainak példája
Jer 36,1-35 - A könyvtekercs (605–604-ből) 1
Jer 36,16-32 - A könyvtekercs (605–604-ből) 2
Jer 37,1-21 - Cidkija megkérdezi Jeremiást az 588. évi ostrom idején - Jeremiás elfogatása; helyzetének javulása
Jer 38,1-13 - Jeremiást ciszternába dobják, de Ebed-Melech kiszabadítja
Jer 38,14-28 - Jeremiás és Cidkija utolsó beszélgetése
Jer 39,1-18 - Jeruzsálem pusztulása. Jeremiás további sorsa - Jövendölés Ebed-Melech megmeneküléséről
Jer 40,1-16 - További részletek Jeremiás sorsáról - A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv 1
Jer 41,1-8 - A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv 2
Jer 41,9-18 - A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv 3
Jer 42,1-12 - A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv 4
Jer 42,13-22 - A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv 5
Jer 43,1-7 - A Gedalja kormányzó ellen szőtt gyilkos terv 6
Jer 43,8-13 - Jeremiás megjövendöli Nebukadnezár egyiptomi hódítását
Jer 44,1-14 - Jeremiás működésének utolsó részletei 1
Jer 44,15-30 - Jeremiás működésének utolsó részletei 2
Jer 45,1-46,12 - Jövendölés Bárukról - Fenyegető jövendölés Egyiptom ellen. A karkemisi vereség.
Jer 46,13-28 - Egyiptom meghódítása
Jer 47,1-7 - Fenyegető jövendölés a filiszteusok ellen
Jer 48,1-10 - Fenyegető jövendölés Moáb ellen 1
Jer 48,11-27 - Fenyegető jövendölés Moáb ellen 2
Jer 48,28-47 - Fenyegető jövendölés Moáb ellen 3
Jer 49-1-22 - Fenyegető jövendölés Ammon ellen - Fenyegető jövendölés Edom ellen
Jer 49,23-39 - Fenyegető jövendölés Szíria városai ellen - Fenyegető jövendölés az arab törzsek ellen - Fenyegető jövendölés Elám ellen
Jer 50,1-20 - Fenyegető jövendölés Babilon ellen - Babilon elesik, Izrael megszabadul
Jer 50,21-32 - Jeruzsálemben kihirdetik Babilon pusztulását - Az arcátlanság bűne
Jer 50,33-46 - Az Úr Izrael megszabadítója - Az északról jövő ellenség és a Jordán oroszlánja
Jer 51,1-19 - Az Úr háborút hirdet Babilon ellen
Jer 51,20-33 - Az Úr kalapácsa és a nagy hegy - Közel van Babilon pusztulása
Jer 51,34-43 - Az Úr bosszúja - Siratóének Babilonról
Jer 51,44-57 - Az Úr megbünteti a bálványokat
Jer 51,58-64 - Babilont földig rombolják - Az Eufráteszbe vetett prófétai szózat
Jer 52,1-11 - Jeruzsálem pusztulása és Jojachin sorsának jobbra fordulása 1
Jer 52,12-22 - Jeruzsálem pusztulása és Jojachin sorsának jobbra fordulása 2
Jer 52,23-34 - Jeruzsálem pusztulása és Jojachin sorsának jobbra fordulása 3