Leviták könyve

Leviták könyve

Felolvasók: a Debreceni Szent József és Svetits Gimnázium tanulói
Koordinátor: Dr. Krakomperger Zoltán

Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. ...ban

Lev 1,1-17 Az égőáldozat
Lev 2,1-16 Az ételáldozat
Lev 3,1-17 A közösségi áldozat
Lev 4,1-21 Az engesztelő áldozat - A főpap - Izrael közössége (Neovulgata)
Lev 4,22-35 Az elöljáró - A közember (Neovulgata)
Lev 5,1-13 Különféle engesztelések - Az egyszerű ember engesztelő áldozata
Lev 5,14-26 A jóvátételi áldozat
Lev 6,1-23 Az égőáldozat - Az ételáldozat - A bűnért való áldozat - Jóvátételi áldozat 1
Lev 7,1-17 Jóvátételi áldozat 2 - A papok jogai - A közösségi áldozat
Lev 7,18-38  Általános előírások - A papoknak járó rész - Befejezés
Lev 8,1-21 A papok beiktatása - A fölkenés szertartása 1
Lev 8,22-36 A fölkenés szertartása 2
Lev 9,1-24 A papok hivatalba lépése - Kiegészítő utasítások - A visszaélés súlyossága
Lev 10,1-20 A holttestek elvitele - A gyászra vonatkozó előírások - A bor használatának tilalma - A papok részesedése az áldozatból - A bűnért való áldozat külön szabálya
Lev 11,1-27 A tiszta és tisztátalan állatok: A szárazföldi állatok - A vízi állatok - A madarak - A szárnyas rovarok - A tisztátalan állatok érintése
Lev 11,28-47 A szárazföldi állatok - A tisztátalanok érintése - Tanító célzatú gondolatok - Befejezés
Lev 12,1-8 A szülő asszony tisztulása
Lev 13,1-22 Emberi lepra: Duzzadás, kiütés, folt - Idült lepra - Kelevény
Lev 13,23-44 Gyulladás - A fejbőr betegsége - Kiütés - Kopaszság
Lev 13,45-59 A leprások viselkedése - A leprás ruha
Lev 14,1-32 (Neovulgata) - A leprás megtisztulása
Lev 14_33-57 (Neovulgata) - A leprás ház
Lev 15,1-17 Nemi tisztátalanság: A férfi
Lev 15,18-33 Nemi tisztátalanság: A nő
Lev 16,1-19 (Neovulgata) - Az engesztelés napjának szertartása 1
Lev 16,20-34 (Neovulgata) - Az engesztelés napjának szertartása 2
Lev 17,1-16 Az állatok levágása és feláldozása
Lev 18,1-30 A házasélet
Lev 19,1-22 Erkölcsi és istentiszteleti előírások 1
Lev 19,23-37 Erkölcsi és istentiszteleti előírások 2
Lev 20,1-27 Büntetések: Kultikus vétségek - A család elleni bűnök - Kiegészítés a tiszta és tisztátalan dolgokhoz - Befejezés
Lev 21,1-24 (Neovulgata) - Előírások papok számára: A pap rokonainak temetése - Megkötések házasodó pap esetében - A parázna paplány büntetése - Főpapok viselkedése haláleset idején - Megkötések főpap házasodása esetén - A papok testi alkalmasságának feltételei - Záró megjegyzés
Lev 22,1-16 (Neovulgata) - Áldozatok bemutatása és fogyasztása: A papok kizárása a fogyasztásból - Idegenek kizárása
Lev 22,17-33 (Neovulgata) - Az áldozati állatok épségéről - További követelmények - Záró intelem
Lev 23,1-21 Az ünnepek megszentelése: A szombat - A húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe - Az első kéve - A hetek ünnepe
Lev 23,22-44 A hetedik hónap első napja - Az engesztelés napja - A sátoros ünnep - Befejezés - Kiegészítések a sátoros ünnephez - Kiegszítő utasítások: Az örök tűz
Lev 24,1-23 Kiegszítő utasítások: Az örök tűz- Az aranyasztalra tett kenyerek - A káromlás és a megtorlás törvénye - A szent évek: Szombatév
Lev 25,1-21 - A szent évek: Szombatév - A jubileum éve - Isteni jótállás
Lev 25,22-33 A kiválasztottság következményei - A birtok visszaváltható
Lev 25,34-55 Kölcsön és felszabadítás
Lev 26,1-22 Összefoglalás, befejezés - Áldás - Átok 1
Lev 26,23-46 Átok 2 - Függelék - Fogadalmi díjszabás és elértéktelenedés: Személyek - 
Lev 27,1-24 Fogadalmi díjszabás és elértéktelenedés: Állatok - Ház - Szántóföld
Lev 27,25-34 A visszaváltás szabályai: Elsőszülöttek - A véglegesen felajánlott dolgok - Tized