Biblia Pauperum

Az esztergomi Biblia pauperum biblikus kommentárja

Magyarországon az egyik ismert Biblia pauperum az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonában lévő negyven lapból álló „Blockbuch” a legszebb kiadásából való és a 15. század közepén készült Németalföldön. Egy másik található még a pécsi Klimó Könyvtár gyűjteményben.

Az ún. Biblia pauperum, Biblia picta (lat. "szegények Bibliája", "festett Biblia") a 13. század végétől elterjedt könyvtípus, a középkor egyik legnépszerűbb könyvfajtája. Miniatúrákkal díszített és fametszetes példányai (Blockbuch, a.m. „táblanyomat”) világszerte őrzött muzeális értékek. A Biblia pauperum ahhoz a könyvtípushoz tartozik, amellyel még Gutenberg találmánya előtt igyekeztek megoldani könyvek gyors és viszonylagos olcsó előállítását. A benne közreadott fametszetsorozatok mintegy átmenetet képeztek a középkori festett kódexek és az illusztrált nyomtatott könyvek között. E „képeskönyvek” feltalálását Szent Ansgar (801–865) brémai püspöknek tulajdonítják, ez áll ugyanis egy hannoveri kiadványhoz fűzött megjegyzésben (a brémai katedrálisban pedig e kiadványnak megfelelő képmaradványok találhatók). Az első Biblia pauperumok szerzői/terjesztői valószínűleg ausztriai bencések voltak, a Szegények Bibliája a 14. században elsősorban a német nyelvterületen terjedt. A ma ismert több, mint nyolcvan darab 14. századi Biblia pauperumból egyetlen példány sem való a könyvtípus másik két központi területéről, a francia, illetve angol vidékekről.

A „Biblia Pauperum” elnevezés nem valamiféle primitív műfajt takar: a wolffenbütteli könyvtárban található egyik példányt egyszerűen ezen a néven katalogizálták egykoron, innen terjedt el e megnevezés. Mások szerint a név eredete a koldulórendektől származik, akik tankönyvként használták e nyomatokat. Megint mások véleménye az, hogy a kiadvány olcsósága miatt nevezték így azokat, hiszen a kézzel írott kódexeknél sokkal olcsóbbak voltak. A vésett tömbökből történő nyomtatás a „képeskönyvek” elődjének tekinthetők; valószínűleg vallásoktatásra, esetleg a művészek modelljeként használták őket. Hirschauban (Bajorország) a Biblia pauperum teljes képsorát ólomüvegben reprodukálták.

A Biblia pauperumok oldalanként csak néhány sornyi szöveget hoztak az Újszövetségből. A központi kép mellett találhatók az ószövetségi párhuzamokat ábrázoló képek. Az új- és ószövetségi képek között vagy az úgynevezett tipologikus exegézis hagyománya, vagy allegorikus exegézis módszere teremt kapcsolatot. Néhány megjegyzés a képek rokon vonásainak a bemutatására szolgál.

A Biblia pauperum kompozícióinak tervezője a bibliai történeteket saját korából kiindulóan ábrázolta, és egyben igyekezett megoldani a kortárs művészeti problémákat is. A Biblia pauperum új művészi felfogása ösztönözte egyrészt az emberi alakok, tárgyak és épületek méretarányos és perspektivikus ábrázolását, másrészt a bibliai események színhelyének minél részletesebb bemutatását. Sok jelenet utal a 15. századi északi életformára: berendezési tárgyak, bibliai személyek korabeli németalföldi viseletben stb.

Arra szeretnénk kérni a kollégákat, hogy a felsorolt bibliai helyek összefüggéseiről írjanak rövid tanulmányt, kifejtve azt is, hogy mely középkori bibliamagyarázók szolgálhattak alapul a szövegek és képek összeválogatásához.

Az írott tanulmány terjedelme 10-15.000 karakter legyen szóközökkel. Tartalmazza a középkori bibliaértelmezők nevét, munkáik címét és pontos helyét. Ezt a Biblia Pauperum-kommentár projektet 2024-ben indítjuk útjára, és 2026. november 20-ig szeretnénk megkapni a tanulmányok szövegét. Tervünk, hogy 2027-ben könyv formában jelentessük meg mind a képeket, mind a kommentárokat.

Kérjük a kollégákat, hogy iratkozzanak fel aaz alább található Google-táblázatba, és jelezzék, hogy melyik kép kommentálását választják.

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója

 


 

Biblia Pauperum (Google táblázat)

A Google táblázatban lévő számozás és az oldalszámok között egy a különbség!
Tehát az 1. szöveghez a 2. oldal tartozik és így tovább.

 

Az esztergomi Biblia Pauperum (PDF letöltés)

A PDF itt végig görgethető, alatta a képek egyesével is megtekinthetők.