Sámuel 2. könyve

Az oldal feltöltése folyamatban van.

Sámuel 2. könyve

Felolvasók: a  Szombathelyi Egyházmegye hívei
Koordinátor: Soproni Mónika
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a ... készült 2019-ben.

2Sám 1,1-27- Dávid értesül Saul haláláról - Dávid siratóéneke
2Sám 2,12-32 - Háború Júda és Izrael között
2Sám 3,1-21 - Dávidnak Hebronban született fiai - Kenyértörés Abner és Isbaal között - Abner egyezkedése Dáviddal
2Sám 3,22-39 - Abner meggyilkolása
2Sám 4,1-12 - Isbaal meggyilkolása
2Sám 5,1-25 - Dávidot fölkenik Izrael királyává - Jeruzsálem elfoglalása - Dávidnak Jeruzsálemben született fiai - A filiszteusok legyőzése
2Sám 6,1-23 - A szövetség ládája Jeruzsálemben
2Sám 7,1-29 - Nátán próféta jövendölése - Dávid imája (8-29. v. hiányzik!)
2Sám 8,1-18 - Dávid hadjáratai - Az ország kormányzása (12-18. v. hiányzik!)
2Sám 9,1-13-10,1-5 - Dávid nagylelkűsége Jonatán fia iránt - Dávid követeinek megsértése - Salamon születése
2Sám 10.6-19 - Az első hadjárat az ammoniták ellen - Az arámok legyőzése
2Sám 11,1-27 - A második hadjárat az ammoniták ellen; Dávid bűne (26-27. v. hiányzik!)
2Sám 12,1-15 - Nátán fenyegető szavai; Dávid bűnbánata (8-15. v. hiányzik!)
2Sám 12,16-31 - Batseba gyermekének halála; Salamon születése - Rabba elfoglalása
2Sám 13,1-22 - Amnon meggyalázza húgát, Támárt (18-22. v. hiányzik!)
2Sám 13,23-39 - Absalom megöleti Amnont és menekül
2Sám 14,1-27 -  Joáb sürgeti Absalom hazatértét
2Sám 14,28-33-15,1-12 - Absalom kegyelmet kap - Absalom ármánykodásai - Absalom lázadása (a 12. v. hiányzik!)
2Sám 15,13-37 - Dávid elmenekül - A szövetség ládáját visszaviszik Jeruzsálembe - Dávid megszerzi Husai támogatását
2Sám 16,1-23 - Dávid és Ciba - Simi elátkozza Dávidot - Husai Absalomnál - Absalom és Dávid mellékfeleségei
2Sám 17,1-16 - Husai kijátssza Achitofel tanácsát
2Sám 17,17-29 - Dávid átkel a Jordánon - Absalom átkel a Jordánon
2Sám 18,1-18 - Absalom veresége - Absalom halála
2Sám 18,19-32 - Dávidnak megviszik a gyászhírt
2Sám 19,1-24 - Dávid fájdalma - Dávid visszatérésének előkészítése - Események útban hazafelé; Simi
2Sám 19,25-44 - Mifiboset - Barzilláj - Júda és Izrael vitája a király miatt
2Sám 20,1-25 - Seba lázadása - Amaza megölése - A lázadás vége - Dávid főemberei
2Sám 21,1-22 - A nagy éhínség és Saul utódainak kiirtása - Hőstettek a filiszteusok elleni csatában
2Sám 22,1-51 - Dávid dicsőítő éneke
2Sám 23,1-39 - Dávid utolsó szavai - Dávid bajnokai
2Sám 24-1,25 - A nép számbavétele - A pestis és Isten megbocsátása - Oltárt építenek az Úrnak