Újszövetségi exegézis

Újszövetségi tananyagok GFE hallgatók számára