Újszövetségi exegézis

Újszövetségi tananyagok GFE hallgatók számára

 

Újszövetségi egzegézis dolgozat, Benyik György

Leadási határidő 2023. május 28 Pünkösd

Terjedelem 5-10 oldal. Az interneten található magyarázat nem számít bele.

Vasárnapi perikópák az én közösségemben.

Évközi vasárnapok 11-34-ig választani lehet egy vasárnapot, a SZNBK honlap oktatási oldaláról feltett Google táblázatból.

Feladat:

Az SZNBK honlap Igézők Evangéliumok A szövegeiből választani egy szöveget és keresni az internetről másik ilyen magyarázatot.

A szövegben található bibliai utalások pontos helyének meghatározása, esetleg eltérő értelmezésének feltérképezése.

A saját templomi közösségében a választott szöveg mely kifejezését értik meg nehezen, vagy értik félre.

 

A csodák (feliratkozás a Google táblázatban)

 

Újszövetség egzegézis dolgozat 02 - KORINTUSIAKNAK ÍRT 1. LEVÉL (feliratkozás a Google táblázatban)

1 Korintusi levél szövegének elemzése. Terjedelem: 30000-35000 karakter. Szakirodalom használata, (ld. Ajánlott irodalom) lábjegyzetben utalás az idézett helyre. Rövid lábjegyetek, a dolgozat végén irodalom jegyzék, csak az idézett könyveket lehet felsorolni. A szentírási helyeket, a szövegbe zárójelben kell közölni, a szokásos rövidítésekkel. Leadási határidő 2022. május 20. 24,00 perc. A később érkezett dolgozatot nem tudom elfogadni.

 

Az újszövetségi gondolkodás elemei (Word)

Egzegetikai módszerek (Word)

 

Exegézis dolgozat Jézus példabeszédeiből 2021. I. félév - Benyik György (Google táblázat)