Újszövetségi exegézis

Újszövetségi tananyagok GFE hallgatók számára

 

A csodák (feliratkozás a Google táblázatban)

 

Újszövetség egzegézis dolgozat 02 - KORINTUSIAKNAK ÍRT 1. LEVÉL (feliratkozás a Google táblázatban)

1 Korintusi levél szövegének elemzése. Terjedelem: 30000-35000 karakter. Szakirodalom használata, (ld. Ajánlott irodalom) lábjegyzetben utalás az idézett helyre. Rövid lábjegyetek, a dolgozat végén irodalom jegyzék, csak az idézett könyveket lehet felsorolni. A szentírási helyeket, a szövegbe zárójelben kell közölni, a szokásos rövidítésekkel. Leadási határidő 2022. május 20. 24,00 perc. A később érkezett dolgozatot nem tudom elfogadni.

 

Az újszövetségi gondolkodás elemei (Word)

Egzegetikai módszerek (Word)

 

Exegézis dolgozat Jézus példabeszédeiből 2021. I. félév - Benyik György (Google táblázat)