Főoldal


Jelentkezési lap (docx) - Jelentkezési lap előadóknak (docx)

Registration card (docx)

Meghívó (pdf)

Zusammenfassung (pdf)


Előadások összefoglalói (docx)

Előadói lista (docx)

Timatable (doc)


Oda Wischmeyer: Biblikus hermeneutikák kézikönyve Órigenésztől napjainkig (Google táblázat)


Magyar Biblikusok Lexikona (interjú Benyik Györggyel, MP3)


Hangos Biblia online találkozó felvétele (YouTube)


A 2020-as konferencia anyagai átkerültek az "Archívum"-ba!
The materials of Conference 2020 moved to "Archivum"!


Jelentkezés előadásra (Google táblázat)

Galaták és a Galatákhoz írt levél

A konferencia időpontja:

2021. augusztus 23–25.

A konferencia tervezett helyszíne:

Szegedi Dóm Látogatóközpont

Jelentkezési határidő:

Előadóknak: 2021. május 31., vendégeknek: 2021. augusztus 1.

A konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

A konferencia védnökei:

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs emeritus rektor (PPKE), Prof. Dr. Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja.

 

Szent Pál Galaták-hoz írt levelét a Római levél vázlatának is tekintik, de mindenképpen Pál hiteles levelének tartják a szakértők. Egy igen összetett földrajzi és etnikai közösségben a már megkezdett keresztény misszió problémáival és a közösség irányzatainak teoretikus vitáival, és a kora keresztény közösségnek a zsidó diaszpóra közösséggel folytatott vitái állnak levél háttere mögött. Elsősorban a levél szövege mögött álló vallásfilozófiai és történeti tények feltárására törekszik a konferencia és ezt kérjük az előadóinkból is. Érdekel a levél recepciója az ókeresztény irodalomban és téziseinek a hellenisztikus filozófiában tükröződő párhuzamai. A hagyomány szerint minden előadás konkrét szöveg elemzésekre épül, és a másodlagos szakirodalom idézése elvárás.

A konferenciára az előadás magyar és német/angol címének megadásával e-mailben (benyik.gyorgy@gmail.com), vagy a Konferencia honlapján – http://www.sznbk1988.hu/hu – 2020. november 19-től megtalálható Google táblázatba való feliratkozással lehet jelentkezni a témával foglalkozó felsőoktatási oktatóknak. Az előadók jelentkezése zárul 2021,  Június 1-én.

Kérjük, hogy minden előadót különösen a magyar előadókat, hogy legkésőbb 2021. június 1-ig az előadásának magyar és idegen nyelvű (német/angol) összefoglalóját is küldje meg e-mailben max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét (két nyelven), a forrás-szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit. Az idegen nyelvű előadók elegendő, ha angolul, vagy németül küldik meg előadás címüket és az összefoglalót

A konferenciánegy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján amennyiben erre idő jut az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek. A konferencián magyarul is lehet előadni, de akkor német vagy angol nyelvű összefoglalóról, PowerPoint-bemutatóról vagy lábjegyzet nélküli szövegről az előadónak kell gondoskodni.

Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után (2021) tervezzük megjelentetni angol/német nyelven és kb 70 egyetemen terjesztjük a kötetet. Az írott tanulmány terjedelme 25–30.000 karakter szóközökkel. Az előadások hanganyagát és az összefoglalókat feltesszük a konferencia honlapjára. A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2021. november 19.

A tanulmányokban a héber, görög, szír stb. szavakat eredeti nyelvben használt betűkkel, vagy   a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük közölni. A 2021. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Akik először lesznek konferenciánk előadói, azok küldjék meg rövid tudományos életrajzukat is (max. 5000 karakter), vagy ha megtalálható az interneten, annak linkjét adják meg, három legfontosabb publikációjuk (könyv) megjelölésével együtt. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

Előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt biztosítunk. Az előadókat kísérő személyekre az ingyenes vendéglátás nem vonatkozik automatikusan. Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2021. június 1-ig jelezni.

A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók/ teológushallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében érkezésük és távozásuk időpontját legkésőbb 2021. június 1-ig jelezzék.

Szeged, 2020 október 19.

 

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója

 


Eucharisztikus kongresszus (mp3)

Izsák (mp3)

Biblikus konferencia, Miatyánk, Példázatok (Katolikus Rádió műsora)


Konferencia kötetek megtekintéséhez kattintson ide!


Hangzó Biblia (Ószövetség) - Feliratkozás hangfelvételre (Google táblázat)