Főoldal

Biblikus Konferencia 2023 - Felhívás

Bibelkonferenz 2023 - Gebot

Biblical Conference 2023 - Invitation

Előadók / Lecturers (Google táblázat / Google sheet)


 

PARAFRÁZISOK (Google táblázatok)

Feltöltés folyamatban!

 

A Biblia 222 imája

A bibliai imák következő listáján 72 ima található a Zsoltárok könyvéből, 176 ima az Ószövetség többi részéből, 46 pedig az Újszövetségből. A zsoltárokból csak azokra utaltunk, amelyekben személyes Istenhez fordulás található.  Az apostoli levelekben jobbára csak utalások és kérések találhatók az imára vonatkozóan, de úgy véljük, hogy ezek nem konkrét Istenhez forduló imaszövegek. Néhány esetben az imaszövegek környezetében isteni válaszokat is olvashatunk, néhány esetben csak kikövetkeztethetjük azokat a szövegből, néhány ószövetségi szöveg esetében a keresztények újszövetségi textusban találják meg a választ. Ennek megvitatása minden esetben külön tárgyalást igényelne, ezért az ezekre való utalást kihagytuk az alábbi felsorolásból.

Az alábbi lista csak a ténylegesen megfogalmazott személyes imákat tartalmazza, az imára való hivatkozásokat nem. Az olyan puszta kijelentéseket, hogy „imádkozott”, „könyörgött az Úrhoz”, „segítségül hívta az Úr nevét” stb., nem tekintjük imaszövegnek, mert ezek csak megemlítik az imádkozást vagy könyörgést vagy azt, hogy bizonyos emberek imádkoztak, de nem közlik az ima szövegét.

Kérjük, hogy olvassák el az alábbi imákat és készítsenek saját szavaikkal egy „parafrázist” vagyis átírt szöveget és azt küldjék el az E-mail címemre: benyik.gyorgy@gmail.com

Mi a parafrázis?

Egy mű, jelen esetben egy bibliai ima, saját szavakkal való elmondása, átírása az értelmezése, a népszerűsítés szándékával, vagy valamilyen művészi hatás elérése céljából, de tartalmilag hűségesen.. Lehetséges a terjedelem megváltoztatása, vagy a költői szakasz átírása prózára. Az eredeti szöveg szavainak ne a szinonimáit keressük, hanem a mondatok tartalmi mondandóját akarjuk visszaadni, úgy hogy a bibliai szituációt a jelen életünkre alkalmazzuk.

Amennyiben kiválasztottak egy szöveget abból a célból, hogy saját szavaikkal átírják azt, kérem az alábbi Google táblázatba írják be a nevüket és elérhetésüket lehetőleg e-mail esetleg telefon.

Egy ember lehetőleg csak egy szöveget válasszon. A hosszabb imák esetében azt kérjük, hogy a parafrázis ne haladja meg az eredeti bibliai ima hosszát. A rövidebb pl. 7 szóból álló imák esetében lehetséges a bővebb fogalmazás.

A parafrázisokat csak akkor tesszük fel a honlapra, ha megfelelnek a parafrázis definíciójában megfogalmazott jellemzőknek, illetve nyelvileg elfogadhatók.

B.Gy.

 


Támogatás kötetért (DOCX)


 

 

 


Dr. Benyik György a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferenciáról (Tráser László interjúja) (MP3)


Magyar Biblikusok Lexikona (interjú Benyik Györggyel, MP3)


Hangos Biblia online találkozó felvétele (YouTube)


A 2022-es konferencia anyagai átkerültek az "Archívum"-ba!
The materials of Conference 2022 moved to "Archivum"!


Eucharisztikus kongresszus (mp3)

Izsák (mp3)

Biblikus konferencia, Miatyánk, Példázatok (Katolikus Rádió műsora)


Konferencia kötetek megtekintéséhez kattintson ide!


Hangzó Biblia (Ószövetség) - Feliratkozás hangfelvételre (Google táblázat)


Call for Szeged International Biblical Conference 2022 (docx)

Centuries of Biblical Hermeneutics - Scheduled Sessions for Szeged International Biblical Conference
cheduled date 2022 August 22-24
(docx)